تبلیغات
red love - زبان فارسی
red love

مدیر وبلاگ : asal roohi

زبان فارسی

دوشنبه 26 بهمن 1388  ساعت: 11:54 ب.ظ

نظرات() 

درس 1- تركیب

كوچك ترین واحد زبان، « واج » و بزرگترین آن، « جمله ی مستقل » است.
« قواعد تركیب واحدهای زبان‌ » به ترتیب، عبارتند از:
1) قواعد واجی
2) قواعد هم نشینی
3) قواعد نحوی
4) قواعد معنایی
5) قواعد كاربردی  1- قواعد واجی

تعریف « قواعد واجی » : در هر زبانی، قواعد دقیقی برای هم نشینی واج ها وجود دارد؛ كه تعیین می كنند كدام واج ها می توانند در كنار هم قرار بگیرند. برای مثال، واج های « ف » و « ب » یا واجهای « چ » و « ش » نمی توانند بی فاصله و در یك هجا كنار هم بیایند، از این روست كه مثلاً واژه های « پَفب » و « پچش » در زبان فارسی ساخته نشده اند.
در زبان فارسی، واج هایی كه واجگاه مشترك یا نزدیك به هم دارند، بنا به قواعد واجی نمی توانند بی فاصله در كنار هم قرار بگیرند؛ نظیر (/ ب / و / پ /) ، (/ چ / و / ش /) ، (/ ت / و / د /) ، (/ ژ / و / ش /) ، (/ ف / و / و /)
   قواعد واجی را كسانی از پیش تعیین نكرده اند بلكه آشنایی ذاتی هر اهل زبانی با زبان خودش، قواعد واجی را به او می آموزد.

نكته: « هجا » مجموع دو واج یا بیش تر است كه می توان آن ها را یك جا ادا كرد. هجا، مترادف با « بخش » و « سیلاب » است.
در زبان فارسی معیار، ساختمان هجا به یكی از سه صورت زیر است:
1) صامت + مصوّت
مثال: به ( ب + ِ ) ، ما ( م + ا ) ، رو ( ر + و )

2) صامت + مصوّت + صامت
مثال: در ( د + َ + ر ) ، كاش ( ك + ا + ش ) ، آب ( ء + ا + ب )

3) صامت + مصوّت + صامت + صامت
مثال: درد ( د + َ + ر + د ) ، گفت ( گ + ُ + ف + ت )

( تذكّر: هیچ كلمه ای در نظام آوایی زبان، با مصوّت آغاز نمی شود و كلماتی مانند ابر، آب، اردك، اسم، این، او و .. با صامت همزه آغاز شده اند. از این رو « آ » ، « اَ » ، « اُ » و « اِ » هر كدام، دو واج اند. )
   2- قواعد هم نشینی

تعریف قواعد هم نشینی: پس از آن كه با رعایت قواعد واجی، تكواژها وواژه ها ساخته می شوند، قواعدی وجود دارند كه براساس آن ها، تكواژها و واژه ها با هم تركیب می شوند تا گروه های اسمی، فعلی و قیدی مناسب بسازند.چند مثال:

قواعد هم نشینی رعایت شده است قواعد هم نشینی رعایت نشده است
درس زبان فارسی درس فارسی زبان
نظام جدید آموزش متوسطه متوسطه ی آموزش جدید نظام
رشته ی ادبیات و علوم انسانی ادبیات وعلوم انسانی رشته
آن دو دانشمند درست كار ایرانی آن دو درست كار دانشمند ایرانی
 


  ذخیره ی زبانی

( تعریف ذخیره ی زبانی ): در هیچ زبانی از كلّیّه ی امكانات هم نشینی تكواژها و واژه ها استفاده نمی شود؛ صورتهای ممكن غیر رایج؛ ذخیره ی زبانی نامیده می شود.    3- قواعد نحوی

تعریف « قواعد نحوی » :قواعدی است كه به ما اجازه می دهد تا براساس آن ها، گروه ها را با هم تر كیب كنیم و « جمله » بسازیم. ( تعریف دوم: قواعد نحوی، قواعدی است كه همچون صافی دقیقی، جمله ها را قبل زا تولید، بررسی می كند و اگر با معیارهای آن منطبق باشد، اجازه ی تولید می دهد. ) چند مثال:

قواعد نحوی رعایت شده است قواعد نحوی رعایت نشده است
حسن صورت خود را در آیینه دید حسن صورت حسن را در ایینه دید
او صورت خود را در آیینه دید خود صورت خود را در آیینه دید
من به مدرسه می روم من به مدرسه می رویم
ما فردا با آن ها مسابقه می دهیم ما فردا با آن ها مسابقه می دهد
 


  4- قواعد معنایی

: قواعدی است كه جمله را از نظر ارتباط معنایی اجزای آن بررسی می كند و در صورتی كه این ارتباط وجود داشته باشد، به آن اجازه ی تولید می دهد. چند مثال:

قواعد معنایی رعایت شده است قواعد معنایی رعایت نشده است
چوپانان گوسفندان را به ده رسانیدند چوپانان آسمان آبی را رسانیدند
ابرها آسمان را پوشانده اند ابرها آسمان را خوابیده اند
   5- قواعد كاربردی

قواعدی است كه براساس آن ها، هر جمله ای در موقعیّت مناسب خودش به كار می رود. چند مثال:

قواعد كابردی رعایت شده است قواعد كاربردی رعایت نشده است
- درس امروز را خوانده ای

- آره . تمرینهایش را حل كرده ام

- درس  امروز را خوانده ای

- چوپانان گوسفندان را رسانیدند

این كتابها را خریده ام تا در ایام تعطیل آن ها را بخوانم این كتابها را خریده ام تا دستهایم را بشویم
در مصرف نان باید صرفه جویی كرد زیرا تهیه آن

دشوار است

در مصرف نان باید صرفه جویی كرد زیرا در تابستان

كولر لازم است!

- تا الان كجا بودی؟

- كلاس جبرانی داشتیم . خیابان هم ترافیك بود

- تا الان كجا بودی؟

- آره خیلی گرسنه ام

 


  پاسخ های خودآزمایی درس ( 1 )
1- برای رعایت نكردن هریك از قواعد واجی، هم نشینی، نحوی، معنایی و كاربردی مثال بزنید.

پاسخ: --> علاوه بر مثال های زیر، می توانید از مثال های ارائه شده در متن خودآموز درس نیز استفاده كنید. )
1) رعایت نشدن قواعد واجی --> سِتْد، آبْپ، زچشْت
2) رعایت نشدن قواعد هم نشینی --> جوانیْ دوره، می روم دارم، آزمایی خود
3) رعایت نشدن قواعد نحوی --> ما را از مدرسه بیرون آمدیم/ من با شما می آید.
4) رعایت نشدن قواعد معنایی --> امروز هوا نسبت به دیروز حالم خوب است! / با عینك، بهتر می شنوم.
5) رعایت نشدن قواعد كاربردی --> اگر توصیه های بهداشتی رعایت شوند، نتیجه ی امتحانات را هفته آینده اعلام می كنند!
   2- چرا تولید واحدهای زبانی زیر غیرممكن است؟
« مْر- ژْزف- چْجد »

پاسخ: همه ی الگوهای هجایی زبان فارسی، با یك صامت آغاز می شوند. این سه هجا، با « دو » صامت شروع شده اند از این رو در زبان فارسی، تولید نشده اند.    3- چرا واحدهای زبانی زیر كاربرد ندارند؟
1) پرورش، وزارت و آموزش
2) چرا تو، تو را سرزنش می كردی؟

پاسخ: در واحد زبانی -->
1 ) ، قواعد هم نشینی رعایت نشده است. --> = هسته و وابسته، جابه جا شده اند. )
در واحد زبانی -->
2 ) ، قواعد نحوی رعایت نشده است.
   4- با ضمیرهای پرسشی « كیْ » ، « كه » و « چه » ، گروه قیدی بسازید و آن ها را در جمله به كار ببرید.

پاسخ: كی می آیی؟ / با كی می آیی؟ - شما با كه می آیید؟ - برای چه ایستاده ای؟    5- ضمیرهای پرسشی بالا را به عنوان متمم اجباری در یك جمله ی سه جزئی به كار ببرید.

پاسخ: از كی می ترسی / با كی می جنگی؟ - به كه می اندیشی؟ / به كه می نازی؟ / با كه می جنگی؟ / از كه رنجیدی؟ - از چه می ترسی؟ / به چه می اندیشی؟  


درس 2 - جمله
دانستنی های درس « 2 »

نكته: واحدهای سازنده ی زبان، از كوچك ترین تا بزرگ ترین واحد، به ترتیب عبارتد از:
واج ، تكواژ ، واژه ، گروه ، جمله و جمله ی مستقل  * تعریف جمله ی مستقل:

بزرگ ترین واحد زبانی است كه از واحدهای كوچك تر، ساخته شده و خود، جزئی از واحد بزرگ تر نیست.
برای مثال، « اختر شناسی می كوشد » جمله هست امّا غیرمستقل است ولی « اختر شناسی، عملی است كه به مطالعه ی اجرام آسمانی می پردازد. » جمله ی مستقل است.
   * انواع جمله ی مستقل:

1) جمله ی مستقلّ ساده – كه دارای « یك فعل » است.
مثال: اخترشناسان در شاخه های تخصّصی، كارهای متفاوتی می كنند.
2) جمله ی مستقلّ مركّب – كه « بیش از یك فعل » دارد؛ به بیان دیگر، جمله ی مركّب، آن است كه دست كم، یك جمله ی وابسته دارد.
   چند مثال برای جمله ی مركّب :

اخترشناسی، علمی است كه به مطالعه اجرام آسمانی می پردازد.(جمله ی وابسته)
اخترشناسان، متخصّصانی، هستند كه كار آن ها، مشاهده ی اجرام آسمانی به كمك دوربین نجومی است.(جمله ی وابسته)
این كتاب را بخوان تا از محتوای آن لذّت ببری و تجربه های تازه كسب كنی. (جملات وابسته)
   نام های دیگر جمله های مستقلّ ساده و مركب

جمله ی مستقلّ ساده، جمله ی « یك فعلی » و جمله ی مستقلّ مركّب، جمله ی « چند فعلی » نیز نامیده می شود.    تعریف « جمله ی ساده »

جمله ی ساده، سخنی است كه می توان آن را به دو بخش نهاد و گزاره تقسیم كرد.
مثال برای جمله ی ساده:

اختر شناسی ، 

به مطالعه اجرام آسمانی می پردازد

------------

-------------------------------

نهاد

گزاره

 


  پس از جمله ی مستقل، بزرگ ترین واحد زبان، جمله است.

واحدهای سازنده ی جمله

جمله، از یك یاچند « گروه » ساخته می شود.
مثال: آمد / او آمد / ... / او دیروز صبح با برادرش به مدرسه آمد.
سه نوع گروه، سازنده ی جمله اند: گروه اسمی، گروه فعلی و گروه قیدی
از سه گروه سازنده ی جمله، گروه قیدی، قابل حذف است، زیرا جمله به آن نیازی ندارد.

دوستم

امروز به مدرسه

نیامده بود

---> دوستم نیامده بود

-------

----------------

---------

   

گروه اسمی

گروه هی قیدی

گروه فعلی

   
 


  تعریف « گروه »

پس از جمله« گروه » ، بزرگ ترین واحد زبان است و خود، از یك یا چند « واژه » ساخته می شود.
گروه، از یك هسته تشكیل می شود كه می تواند یك یا چند وابسته نیز داشته باشد. --> = در هر گروه، وجود هسته، اجباری و وابسته، اختیاری است. )
   چند نمونه ی « گروه » :

اجرام اجرام آسمانی مطالعه ی اجرام آسمانی
هسته هسته هسته

جهان ماهیت  جهان تبیین  ماهیت جهان
هسته هسته هسته

  در   چوبی کلاس

ین سی و چهار دانش آموز کلاس

  هسته

           هسته

 

در گروه اسمی، هسته، « اسم » است؛ مثلاً در گروه اسمی « كتاب زبان فارسی » ، « كتاب » ، هسته و اسم است.
در گروه فعلی، هسته، « بن فعل » است؛ مثلاً در گروه فعلی « می دیدم » ، « دید » بن فعل و هسته است.
در گروه قیدی، هسته، « اسم » « یا قید » است؛ مثلاً در جمله های « هرگز دروغ نمی گفت » و « امروز هوا خوب است » ، « هرگز » ، هسته و قید است. / « امروز » هسته و اسم است.
   نمونه ی جداسازی گروه های سازنده ی جمله:

اخترشناسی ، علمی ، است كه به مطالعه ی اجرام آسمانی می پردازد.    تعریف « واژه »

واژه، یكی از واحدهای زبان است كه از یك یا چند « تكواژ » ساخته می شود و در ساختمان واحد بزرگ تر، یعنی « جمله » به كار می رود.
واژه می تواند مفهومی مستقل داشته باشد؛ نظیر میز، باغبان، دانش آموز، نمی روند و ... .
واژه می تواند مفهومی غیرمستقل داشته باشد؛ نظیر از، در، كه، نقش نمای اضافه، حروف پیوند، « ی » اسنادی، مثلا « ی » در جمله ی « تویی = تو هستی » . چنین واژه های غیرمستقلی، در ساختار جمله، مفهوم پیدا می كنند.
تعداد تكواژها در واژه ها متفاوت است؛ مثال: میز ( یك تكواژ ) ، باغبان ( دو تكواژ ) ، دانش آموز ( سه تكواژ ) ، نمی روند ( چهار تكواژ ) .

نمونه ی شمارش « واژه » های یك جمله :
اخترشناسی ، علمی است كه به مطالعه ی اجرام ِ آسمانی می پردازد.
 


  تعریف « تكواژ »

تكواژ، واحد زبانی است كه از یك یا چند « واج » ساخته می شود.
گاهی تكواژ، معنی و كاربرد مستقل دارد كه در این صورت به آن، تكواژ « آزاد » و تكواژ « مستقل » گفته می شود؛ نظیر میز، كودك، همیشه، خوب، گوسفند، من و ...
گاهی تكواژ، معنی و كاربرد مستقل ندارد و در ساختمان واژه های دیگر به كار می رود كه در این صورت، به آن، تكواژ « وابسته » و « غیرمستقل » گفته می شود؛ نظیر « بان » در آسیابان، « ی » در جنوبی، « مند » در آبرومند، » گار » در پرهیزگار، « تر » در خوب تر و ...  نكته های بسیار مهم:

نقش نمای اضافی، یك تكواژ به شمار می آید.
« برای » ، یك تكواژ شمرده می شود.
تكواژ صفر Ø كه نشانه ی شناسه ی محذوف است و نمود آوایی ندارد، یك تكواژ به حساب می آید.

نمونه ی جداسازی تكواژها در یك جمله:
اخترشناسی، علمی است كه به مطالعه ی اجرام آسمانی می پردازد --> اختر، شناس، ی ، علم، ی ، است، Ø ، كه، به، مطالعه، ی، اجرام، ِ ، آسمان، ی، می، پرداز، َ د
   تعریف « واج‌ »

واج، كوچك ترین واحد صوتی زبان است كه معنا ندارد امّا تفاوت معنایی ایجاد می كند؛ برای مثال، واژه ی « سر » سه واج « س » ، « َ » و « ر » دارد كه معنا ندارند امّا تغییر هر كدام، باعث تغییر معنی كلمه می شود: پَر، سِر، سد و ...
واحد بی معنای واج، در ساختمان واحد بزرگ تر، یعنی « تكواژ » به كار می رود. نقش نمای اضافه، در شمارش واج ها، یك واج به شمار می آید.

اجزای جمله، چگونه در پی هم می آیند ( شرح شیوه ی عادی و بلاغی )
در ساخت جمله، گروه ها به یكی از شیوه های « عادی » یا بلاغی این دو شیوه در پی هم قرار می گیرند.
   تعریف شیوه ی عادی ( ویژگی شیوه ی عادی )
در شیوه عادی: نهاد در ابتدا و فعل، در پایان جمله قرار می گیرد.

اگر جمله، « مفعول » داشته باشد، جای آن، پس از نهاد است --> نهاد + مفعول + فعل
اگر جمله، « متمّم » داشته باشد، جای آن، پس از نهاد است --> نهاد + متمّم + فعل
اگر جمله، « مسند » داشته باشد، جای آن، پس از نهاد است --> نهاد + مسند + فعل
اگر جمله، « متمّم » و « مفعول » داشته باشد، جای آن ها،به ترتیب، پس از نهاد است --> نهاد + مفعول+ متمّم + فعل
اگر جمله، « مفعول » و « مسند » داشته باشد، جای آن ها، به ترتیب، پس از نهاد است . --> نهاد + مفعول+ فعل
اگر جمله، « مفعول » و « مسند » داشته باشد، جای آن ها، به ترتیب، پس از نهاد است . --> نهاد + مفعول+ مسند + فعل
اگر جمله، « متمّم » و « مسند » داشته باشد، جای آن ها،به ترتیب، پس از نهاد است. --> نهاد + متمّم + مسند + فعل
در شیوه ی عادی، وابسته های پیشین، پیش از اسم و وابسته های پسین، پس از اسم قرار می گیرند.
در شیوه ی عادی، گروه های قیدی بر حسب موقعیّت یا ضرورت یا تأكید، پیش یا پس از نهاد می آیند.
مثال: من(نهاد) حتما(قید)ً او را می بینم. / شاید(قید) من(نهاد) او را ببینم.
كاربرد شیوه ی عادی، در نوشته های خبری، علمی، اداری و آموزشی است.
   تعریف شیوه بلاغی ( = ویژگی شیوه ی بلاغی )

در شیوه ی بلاغی، اجزای كلام برحسب تشخیص نویسنده و برای تأثیرگذاری بیش تر، جابه جا می شوند، از این رو این شیوه، بیش از آن كه دستوری باشد، به طرز نوشتن ( = سبك ) نویسنده، بستگی دارد.

چند نمونه نگارش به شیوه ی بلاغی:
- گذشت عمر گرامی، به پای میز و كتاب.
- چه شبی است امشب، خدایا!
- چه زیباست سجده ی بنده در برابر آفریدگار هستی.

نقش دستوری اجزای جابه جا شده در جمله هایی كه به شیوه بلاغی نوشته می شوند، از دو طریق تشخیص داده می شود:
1) به كمك نقش نما
2) از طریق معنی
مثال برای مورد (1):
او(مفعول) « را » « با » شما(متمم) آشنا می كنم.

مثال برای مورد ( 2):
نگاه متبسّم مادر به فرزند، شكفته ترین گل هستی است --> شكفته ترین گل هستی، نگاه متبسّم مادر به فرزند است.

( تذكّر: برهم زدن ترتیب اجزای جمله، یكی از شیوه های نگارش بلاغی است. )
   مواردی كه تغییر و جابه جایی اجزای جمله، سبب تغییر معنی می شود:

1) گاهی، با جابه جا كردن مفعول مجرّد ( مفعولی كه نشانه ی «‌ را » ی آن حذف شده )، معنی جمله عوض می شود. مثال: راننده(نهاد) ، ماشین(مفعول) دارد --> ماشین(نهاد جمله شده است) ، راننده دارد.
شیر(نهاد)، آدم(مفعول) می خورد --> آدم(نهاد جله شده است) ، شیر می خورد

2) گاهی با تغییر جای مسند، معنی جمله نیز تغییر پیدا می كند.
مثال: رئیس اداره(نهاد) ، معاون(مسند) شده است --> معاون(نهاد جمله شده است)، رئیس اداره شده است.
آب(نهاد) ، یخ(مسند) می شود
یخ(نهادجمله شده است) ، آب می شود.
   پاسخ های خودآزمایی درس ( 2 )
1- در متن زیر، ابتدا جمله ها را براساس درست ترین شیوه ی ممكن، بازنویسی كنید، آن گاه جمله های مستقلّ ساده و مركّب را مشخص نمایید.

سروده بود غزلی بی معنا و ...
سروه بود غزلی بی معنا و بی قافیه شاعری --> شاعری غزلی بی معنا و بی قافیه سروده بود. ( جمله ی مسقل ساده )

نزد جامی برد آن را --> آنرا نزد جامی برد. ( جمله ی مستقلّ ساده )

پس از خواندن آن گفت همان طور دیدید، در این غزل استفاده نشده است از حرف الف --> پس از خواندن آن گفت ( كه )‌ همان طور كه دیدید، در این غزل از حرف الف، استفاده نشده است. ( جمله ی مستقلّ مركّب )

گفت جامی: از سایر حروف هم بهتر بود كه استفاده نمی كردید --> جامی گفت ( كه ) : بهتر بود ( كه ) از سایر حروف هم استفاده نمی كردید! ( جمله ی مستقلّ مركّب )
   2- نخستین جمله ی متن بالا را براساس سلسله مراتب واحدهای زبان، تا حدّ واج ساده كنید.

پاسخ: جمله --> شاعری غزلی بی معنا و بی قافیه سروده بود.
گروه ها --> شاعری، غزلی، بی معنا، بی قافیه، سروده بود.
واژه ها --> شاعری، غزلی، بی معنا، و ، بی قافیه، سروده بود.
تكواژها--> شاعر، ی، غزل، ی، بی، معنا، و، بی، قافیه، سرود، ه، بود، Ø
واج ها --> / ش/ ، / ا / ، / ع / ، / ِ / ، / ر / ، / ی / ، / غ / ، / َ / ، / ز / ، / َ / ، / ل / ، / ی / ، / ب / ، / ی / ، / م / ، / ع / ، / ن / ، / ا / ، / و / ، / َ / ، / ب / ، / ی / ، / ق / ، / ا / ، / ف / ، / ی / ، / ی / ، / ِ / ، / س / ، / ُ / ، / ر / ، / و / ، / د / ، / ِ / ، / ب / ، / و / ، / د / .
   3- هریک از کلمات هم آوای زیر را تا حد امکان گسترش دهید و طولانی ترین گروه اسمی معنادار را با آنها بسازید.
« انتصاب و انتساب / تعلّم و تألّم / حیات و حیاط / جذر و جزر »

انتصاب شیسته شما

این انتساب او(به خاندان پیامبر)

گماشتن کسی بری کاری

نسبت داشتن


آن تعلم  سود مند دوره جوانی

آن تالمات  شدید روحی

آموختن

رنج کشیدن


آارزش واقعی حیات انسان

آن حیاط با صفی خانه مان

                   زندگی

محوطه


جذر اعداد سه رقمی

آن جزر و مدهی ناگهانی

 گرفتن ریشه دوم اعداد

پس رفت آب دریا

 


  4- درباره ی تصویر، یک بند ادبی بنویسید.

 

پاسخ نمونه: نور زیبای خورشید همچون گردی طلایی روی سبزه های بلند پاشیده شده و به آن ها درخشندگی چشم نوازی بخشیده است. سبزه ها و علف های برّاق، دست نخورده، بلند و درهم اند و مانند گیسوانی پرپشت به نظر می آیند. لطافت و نرمی آنها آن قدر محسوس است که دلم می خواهد در میان آنها بپرم و نوازش آنها را که همراه نسیم تکان می خورند، بر پوست تنم احساس کنم.
برای چند لحظه چشم هایم را می بندم و در تصوّرم، خود را آن زن ساده ی روستایی می بینم. وجودم، لبریز از شور می شود. بوی طراوت و زندگی به مشام جانم می رسد و دست هایم حرکت موج گونه ی سبزه های نرم و شاداب را حس می کند!
این جا سرشار از آرامش است. جایی است که می توان در آن، مهربانی، سادگی، طراوت، امید و زندگی را دید.
نگاهم از رقص آرام سبزه ها می گذرد و به کلبه ی چوبی می رسد، کلبه ای کاملا دور از هرگونه ظواهر و تجمّلات خانه های شهری؛ ساده، کوچک، زیبا و با محیط ساده و مهربان پیرامونش، کاملا صمیمی. گویی این کلبه نیز جزئی از طبیعت شده و به شکوه و زیبایی آن افزوده است.
برفراز کلبه، آسمان آبی رنگ دیده می شود با پاره ابرهای نرم و سفید که سبک و آرام حرکت می کنند و محو می شوند.
درختان نیز با قامتی بلند و ایستاده، بر همه ی پدیده های پیرامون خود سلطه دارند. در سایه روشن زیر درختان، چند غاز سپید، سرها را بالا گرفته و به آواهای پیرامون خود گوش فرا داده اند. این جا در نگاه من، قطعه ای از بهشت است و من آن چنان در سادگی و زیبایی اش غرق شده ام که دلم نمی خواهد لحظه ای از آن دور شوم!
 
نوشته شده توسط:asal roohi

ویرایش:--

http://www.ostroga.opole.pl/Kontakt
پنجشنبه 29 فروردین 1398 10:27 ب.ظ
韓国ブランドコピー、韓国スーパーコピーブランド(N品)激安専門店!
Сialis
جمعه 2 فروردین 1398 03:37 ب.ظ
Wow, this piece of writing is fastidious, my younger
sister is analyzing these things, thus I am going to tell her.
free imvu credits
سه شنبه 15 اسفند 1396 10:11 ب.ظ
برای من عالی است که یک سایت داشته باشم، که برای دانش من مفید است.
با تشکر admin
hocus puzzle cheats
چهارشنبه 9 اسفند 1396 12:32 ب.ظ
بخش جذاب از محتوا. من فقط بر روی وبلاگ شما و در سرمایه ی سرمفتش منفجر شدم
برای اینکه ادعا کنم که من واقعا از پست وبلاگ شما استفاده کردم.
به هر حال من به افزایش شما و حتی موفقیت شما دسترسی پیدا خواهم کرد
به طور مداوم به سرعت
hello hero hack
سه شنبه 3 بهمن 1396 05:39 ق.ظ
با درود! توصیه های بسیار مفید در این مقاله!
این تغییرات کوچکی است که مهمترین آنهاست
تغییرات از به اشتراک گذاشتنتان بسیار سپاس گذاریم!
ترجمه کلمات
یکشنبه 14 آبان 1396 03:34 ق.ظ
ممنون مطلب خوبی بود
hyacinthdesue.hatenablog.com
سه شنبه 17 مرداد 1396 09:14 ق.ظ
For most up-to-date information you have to visit world-wide-web and on the
web I found this web site as a best site for latest updates.
Hosea
سه شنبه 17 مرداد 1396 12:12 ق.ظ
Useful information. Fortunate me I found your website by chance, and I am shocked why this coincidence did not came about in advance!
I bookmarked it.
How long does it take to recover from Achilles injury?
یکشنبه 15 مرداد 1396 12:10 ب.ظ
Hello! Quick question that's entirely off topic.
Do you know how to make your site mobile friendly? My website looks weird
when viewing from my apple iphone. I'm trying to find a theme or
plugin that might be able to resolve this problem.
If you have any suggestions, please share. Many thanks!
verdanthardware90.jimdo.com
یکشنبه 15 مرداد 1396 08:14 ق.ظ
great post, very informative. I'm wondering why the opposite specialists of this sector don't understand this.
You must proceed your writing. I'm confident, you've
a great readers' base already!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آرشیو

آخرین پستها

نویسندگان

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

جستجو