تبلیغات
red love - ادامه
red love

مدیر وبلاگ : asal roohi

ادامه

سه شنبه 27 بهمن 1388  ساعت: 12:23 ق.ظ

نظرات() 

  تاریخچه ی دایره المعارف نویسی به شیوه ی جدید

• دایره المعارف نویسی به شیوه ی جدید ، ابتدا در قرن هفدهم در اروپا آغاز گردید . این كار در ایران از پنجاه و چند سال قبل ، با ترجمه ی دایره المعارف اسلام ، به كمك گروهی از دانشمندان آغاز شد .  معرفی دایره المعارف های مهم فارسی :

1. دایره المعارف فارسی، به سر پرستی دكتر غلامحسین مصاحب و با همكاری چهل و سه تن از نویسندگان در سه مجلد به چاپ رسده است .
ویژگی های « دایره المعارف فارسی » عبارت اند از : دقت علمی ، نوجویی ، ابتكار و انتخاب واژگان فارسی .

2. دانش نامه ی ایران و اسلام كه تدوین آن از سال 1348 ، با همت و نظارت « احسان یارشاطر » آغاز شده است .
{ « محتوای دانش نامه ی ایران و اسلام » : این كتاب ، شامل اطلاعات فشرده ای در تاریخ و فرهنگ و تمدن ایران و جامعه ی اسلامی ، از كهن ترین ایام تا عصر حاضر است . }

3. دانش نامه ی جهان اسلام كه كار تدوین و تالیف آن از سال 1362 و با همكاری گروهی از علما و دانشمندان ، از حرف « ب » آغاز شده است .

4. دایره المعارف بزرگ اسلامی كه از سال 1362 در تهران آغاز شده و در سال 1367 ، اولین مجلد آن با حرف « الف » منتشر شده است .
• نكته : دایره المعارف بزرگ اسلامی ، شامل « اعلام و اماكن تاریخی و جغرافیایی جهان اسلام » است .

5. دایره المعارف تشیع كه جلد اول آن در سال 1366 منتشر شده است .
دایره المعارف تشیع ، به « فرهنگ و تمدن و آثار شیعه » اختصاص دارد .

« نام برخی از فرهنگ ها و دایره المعارف های تخصصی مربوط به ادبیات و علوم انسانی و مولفان آن ها »

1. فرهنگ معارف اسلامی ، دكتر سید جعفر سجادی
2. دایره المعارف ادبی ، عبدالحسین سعیدیان
3. فرهنگ سخنوران ، عبدالرسول خیام پور
   « اطلس ها »

• مجموعه ای از نقشه ها ، جدول ها و نمودارهایی كه به طور منظم فراهم آمده و مربوط به موضوع خاصی هستند ، «اطلس» نامیده می شود .
اطلس های جغرافیایی به پژوهشگر كمك می كنند تا موقعیت جغرافیایی مكان ها را روی نقشه ها پیدا كند .
   « مشهور ترین اطلس ها به زبان فارسی »

1. « اطلس تاریخی اسلام » ، تالیف هری . و . هازاد ، ترجمه ی محمود عرفان .
2. « اطلس تاریخی ایران » ، تالیف چهارده تن از استادان تاریخ و زبان و ادبیات ( به دو زبان انگلیسی و فارسی ) .
3. « اطلس معاصر گیتا شناسی » ، سازمان جغرافیایی و كارتو گرافی گیتا شناسی .
4. « اطلس اقلیمی ایران » ، موسسه ی جغرافیایی دانشگاه تهران .
   « زندگی نامه ها »

• زندگی نامه ها ( سرگذشت نامه ها ) ، شرح تاریخی زندگی یا دوره ای از زندگی افرادست در حدودی اطلاعاتی كه نویسنده ، اطلاع پیدا كرده است .
زندگی نامه ای كه كسی درباره ی خود می نویسد ، « حسب حال » نامیده می شود .
   « معرفی برخی زندگی نامه های خاص ادبیات و علوم انسانس »

1. « ریحانه ی الأدب » ، محمد علی مدرسی تبریزی (6جلد )

2. « نامه ی دانشوران » ( زندگی نامه ی علما ، دانشمندان ، محدثان و ... ) به قلم جمعی از نویسندگان

3. « مجمع الفصحا » ، ( شرح حال هفت صد شاعر ) اثر رضا قلی خان هدایت .

4. تاریخ رجال ایران ( شرح حال رجال سیاسی در قرن 12 تا 14 هـ ق . ) اثر مهدی بامداد .
   « مراجع و منابع فرعی ( رابط ) »

منابع فرعی ( رابط ) خود ، مستقیما به كار تحقیق نمی آیند بلكه كار دسترسی به منابع تحقیق را آسان می كنند زیرا پژوهشگر با مراجعه به منابع فرعی در می یابد كه برای تحقیق درباره ی موضوع مورد نظر ، مستقیما به سراغ چه منابع و آثاری برود ؛ مثلا ، كسی كه می خواهد درباره ی « حافظ » تحقیق كند اگر ابتدا به منابع فرعی مراجعه كند ، از مشخصات كتاب ها و مقالاتی كه تا كنون درباره ی حافظ نوشته شده است ، مطلع می شود .

یادآوری :
منابع فرعی تحقیق ، شامل « فهرست ها » ، « كتاب شناسی ها » ، « چكیده ها » هستند .

• نكته :
در فهرست ها ، كتاب شناسی ها و چكیده ها ، فهرست تمام مقالات و كتاب ها به دو صورت الفبایی یا موضوعی با ذكر مشخصات كامل درج گردیده است .
   • مهم ترین فهرست ها و كتاب شناسی ها :

1. نمایه
2. فهرست كتاب های چاپی فارسی
3. فهرست مقالات فارسی
4. فهرست مقالات فرهنگی در مطبوعات ایران
5. فهرست نسخه های خطی
   منابع دیداری و نوشتاری

در سال های اخیر ، آن چه بیش از همه بر روند تحقیقات تاثیر گذاشته ، منابع رایانه ای است ، تا آن جا كه این منابع ، در زمره ی منابع مهم تحقیق در آمده اند .

« مزیت های رایانه در مقایسه با سایر منابع تحقیق »

1. رایانه می تواند تمامی اطلاعات مربوط به كلیه ی منابع تحقیق از جمله ، فهرست ها ، كتاب نامه ها و فرهنگ ها را بر روی لوح فشرده ( دیسكت ) ضبط كند و در كم ترین حجم و كوتاه ترین زمان ، در اختیار پژوهشگران قرار دهد .

2. رایانه علاوه بر تصویر ، صدا را ذخیره و ارزیابی می كند ؛ برای مثال ، یك لوح فشرده كه حاوی اطلاعات جامعی درباره ی جغرافیای سیاسی و طبیعی و انسانی است ، می تواند هنگام نشان دادن پرچم یك كشور ، سرود ملی آن كشور را نیز پخش كند .

• نكته : امروزه شبكه ی وسیع « اینترنت » ، مراكز اطلاعاتی سراسر دنیا را از طریق رایانه های شخصی به هم وصل كرده است به گونه ای كه می توان با در اختیار داشتن یك دستگاه رایانه ، با همه ی مراكز اطلاعاتی مهم در سراسر جهان ارتباط بر قرار كرد و اطلاعات فراوانی به دست آورد .
   بیاموزیم :
موضوع : فرآیند واجی « ادغام »

• تعریف فرآیند واجی ادغام : هرگاه در واج ، واجگاه نزدیك به هم داشته باشند و بی فاصله كنار هم آمده باشند ، برای آسان شدن تلفظ ، یكی از آن دو واج ، به دیگری تبدیل می شود و در آن ادغام می گردد .    پاسخ های خود آزمایی درس ( 21)
1. درس « چگونگی تصنیف گلستان » را از نظر دستور تاریخی بررسی كنید ؟

پاسخ :
1. جمله ها ، كوتا ه اند .
2. مضارع اخباری به صورت « بن مضارع + شناسه » است .
3. كاربرد « همی » و « ی» به جای « می »
4. كاربرد مضارع التزامی بدون « بـ »
5 . جا به جایی در اجزای جمله
 


  درس 22 دستور تاریخی ( 3 )
دانستنی های درس 22

بقیه ی ویژگیهای « فعل » در متون گذشته

« گذر »
• برخی فعل ها كه امروزه به صورت « گذرا » به كار می روند ، در شعر و نثر گذشته ، به صورت « ناگذر » نیز به كار می رفته اند .

• برخی فعل ها كه امروزه به صورت « ناگذر » به كار می روند ، در شعر و نثر گذشته ، به صورت « گذرا » به كار می رفته اند .

• برخی فعل ها ناگذر را با افزودن یك « میانْ وند » ، گذرا می كرده اند .

• فعل های مصدر آمدن نیز به معنای شدن ، زیاد به كار می رفته است .

• علاوه بر موارد بالا ، دو مورد زیر نیز از ویژگی های بارز دستور تاریخی فعل های فارسی است .

• بر سر انواع فعل ، حتی فعل های منفی ، « بـ » افزوده می شده است .

• فعل « گفت » گاهی به صورت « گفتار » نیز به كار می رفته است .  ویژگیهای « گروه اسمی » در متون گذشته
( وابسته های گروه اسمی )
نشانه ی نكره

• در متون گذشته ، دو نشانه برای نكره وجود داشته است :

1) وابسته ی پسین « ی »
2) وابسته ی پیشین « یك » یا « یكی »
   صفت پیشین « چند »

• واژه ی « چند » ، كه امروزه به صورت وابسته ی پیشین به كار می رود در متون گذشته ، به صورت وابسته ی پسین و به عنوان « صفت مبهم » نیز به كار می رفته است .    صفت پسین « دیگر »

• واژه ی « دیگر » كه امروزه به صورت وابسته ی پسین از نوع صفت مبهم ، به كار می رود ، در متون گذشته به صورت وابسته ی پیشین از نوع صفت مبهم نیز به كار می رفته است .    صفت های شمارشی اصلی

• در متون گذشته ، گاهی صفت های شمارشی اصلی ، بعد از هسته و « ی » نكره می آمده اند .    صفت های شمارشی ترتیبی ( عدد + ـُـ م )

• در متون گذشته ، گاهی صفت های شمارشی تزتیبی ، پیش از موصوف می آمده اند .

• در متون گذشته ، گاهی به جای « دومین » ، دُدیگرو به جای « سومین » ، سدیگر نیز به كار می رفته است .

• در متون گذشته ، واژه های « بـ » ، « كه » ، « مه » و « بیش » ، گاهی به عنوان صفت برتر ( تفضیلی ) نیز به كار می رفته اند و صفت برترین ( عالی ) آن ها به ترتیب به صورت « بهین » ، « گهین » ، « مهین » و « بیشین » بوده است .
   ضمیر « او / وی »

در متون گذشته ، ضمیر « او » و « وی » برای غیر انسان نیز به كار می رفته است .    بیاموزیم :
موضوع : « آهنگ » پایان جمله ها

آهنگ پایانی تمام جمله های خبری ، افتان است . منظور از « افتا بودن » این است كه در آغاز تلفظ جمله ، آهنگ صدا پایین است ، كم كم بالا می رود و دوباره پایین می آید تا به سكوت می انجامد .
جمله های پرسشی كه پاسخ آن ها ، « آری » یا « نه » است ، خیزان و آهنگ سایر جمله های پرسشی ، افتان است . منظور از « خیزان بودن » این است كه آهنگ صدا در آغاز تلفظ جمله به تدریج بالا می رود و دیگر فرود نمی آید .
   پاسخهای خود آزمایی درس ( 22 ) :  1. معادل امروزی جمله های زیر را بنویسید .

پاسخ :
آن حال كه همی طلب كرد --> آن حالتی كه می خواست
مرا رشك وی می رنجه داشت --> حسادت به او ، مرا رنج می داد / یا : من از حسادت او رنج می بردم .
ابراهیم ینال ، برادر كهین سلطان طغرل بود --> ابراهیم ینال ، كوچك ترین برادر طغرل بود .
 


  درس 23 نقش های زبان
دانستنی های درس 23

نقش های اساسی تر زبان ، عبارت اند از :
1. ایجاد ارتباط
2. محمل اندیشه
3. حدیث نفس
4. آفرینش ادبی
در میان نقش های اساسی تر زبان ، اساسی ترین نقش ، « ایجاد ارتباط » است .  اهداف « ایجاد ارتباط »
• نكته : هدف های ایجاد ارتباط ، دوتاست :

1. انتقال اطلاعات
2. هم دلی و هم زبانی
   تعریف نقش زبانی « محمل اندیشه »

• منظور از نقش « محمل اندیشه » بودن زبان ، این است كه زبان ، تكیه گاه اندیشه است ؛ یعنی ، به سبب وجود زبان است كه ما می توانیم به اندیشه و تفكر بپردازیم .    تعریف نقش زبانی « حدیث نفس »

• منظور از نقش زبانی « حدیث نفس » این است كه ما به وسیله ی زبان می توانیم درباره ی خود و آن چه در درونمان می گذرد ، سخن بگوییم .
سخن گفتن درباره ی خود ( = حدیث نفی ) ، به تنهایی و حتی در خاموشی صورت می گیرد ؛ مثل وقتی كه در گوشه ای نشسته ایم و بی صدا درباره ی خود حرف می زنیم .
   نقش « آفرینش ادبی » زبان

• نكته : ما برای آفرینش اثر ادبی ، از اصول و قواعد و ضولبطی كمك می گیریم كه جزء نظام زبان نیستند بلكه به نظریه ها و علوم و فنون ادبی تعلق دارند و به ادبیات و پیشینه ی آن مربوط می شوند ما از این رهگذر ، بر ساخت های صوری زبان ( یعنی ساخت های آوایی ، صرفی و نحوی آن )یا ساخت های معنایی آن ، لایه هایی از ساخت های تازه می افزاییم كه در محدوده ی نظام زبان ، توصیف پذیر نیستند بلكه فقط در محدوده ی علوم و فنون و نظریه های ادبی قابل توصیف اند . به تاثیر این اصول و قواعد و علوم ، زبان را به پدیده ی دیگری تبدیل می كنیم كه به آن ، آفریده ی ادبی می گوییم .
روشن است كه خوانندگان آثار ادبی تنها با محدوده ی نظام زبان ، نمی توانند به درك و فهم درستی از این گونه آثار برسند بلكه باید از علوم و فنون ادبی ، آگاهی داشته باشند .
ما چهار نقش اساسی تر زبان را همراه با خود زبان در كودكی و به عنوان بخشی از فرآیند رشد ، فرا می گیریم و در این كار به درس و كلاس و تلاش آموزگار نیازمند نیستیم اما دانش و مهارتی كه از این طریق به دست می آوریم ، بسیار ناچیز است و تنها می تواند پاسخگوی نیازهای زبانی عادی در زندگی معمولی باشد . بدیهی است كه دست یافتند به دانشی گسترده درباره ی زبان ، به درس ، كلاس و بهره گیری از معلم و آموزش مستمر نیازمند است .
   بیاموزیم :
موضوع : نقش ومحل « تكیه » در زبان فارسی

• ( تعریف ) : هنگام تلفظ كلمه ، گروه و جمله ، برخی هجاها را برجسته تر و مشخص تر بیان می كنیم . ادای یك هجا با شدت و فشار بیشتر ، « تكیه » نامیده می شود .    « محل تكیه »

• به تناسب نوع واژه های فارسی ، محل تكیه ، متفاوت است :

• در اسم ، تكیه بر روی هجای آخر است .
• در صفت ، تكیه روی هجای آخر است .
• در ماضی ساده سوم شخص مفرد ، تكیه روی هجای آخر است .
• در ماضی ساده غیر سوم شخص مفرد ، تكیه روی هجای ماقبل آخر است .
• در ماضی استمراری و مضارع اخباری ، تكیه بر روی هجای اول ، یعنی « می » است .
• در ماضی نقلی و بعید ، تكیه روی هجای پایانی صفت مفعولی است .
   پاسخ های خود آزمایی درس ( 23 )
1. كدام یك از نقش های زبان ، كاركرد اجتماعی بیشتری دارد ؟ چرا ؟

پاسخ : نقش « ایجاد ارتباط » ، زیرا : انسان ، موجودی اجتماعی است از این رو همواره نیازمند هم دلی و هم زبانی و انتقال اطلاعات و تجربه هاست .    2. درباره ی « ارتباط زبان با فكر » یك بند بنویسید ؟

پاسخ : اگر انسان از زبان بی بهره بود ، نه می توانست به تفكر پردازد ؛ نه می توانست علمی به دست آورد و نه می توانست فكر و دانش خود را به دیگران منتقل كند ، از این رو اغراق نیست اگرگفته شود بدون زبان ، حیات انسان ناممكن بوده است .

  درس 25 دستور خط فارسی ( 4 )
دانستنی های درس 25


* تذكر : متن درس ( 24 ) ، در سال های گذشته به طور متوالی حذف شده است .  « شكل همزه » در رسم الخط فارسی »

• در خط فارسی ، « همزه » به شكل های « ا » ، « آ » ، « أ » ، « ؤ » ، « ئـ » ، و « ء » نوشته می شود .    « محل كاربرد شكل های همزه »

• جای همزه به شكل « ا » در آغاز كلمه است .
• جای همزه به شكل « آ » ، در آغاز و میان كلمه است .
• جای همزه به شكل « أ » ، در میان و پایان كلمه است .
• جای همزه به شكل « ؤ » ، در میان و پایان كلمه است .
• جای همزه به شكل « ئـ » ، در میان و پایان كلمه است .
• جای همزه به شكل « ء » ، در پایان كلمه است .

• نكته ی بسیار مهم : « كلمات بیگانه ی غیر عربی » اگر دارای همزه باشند ، همزه ی آن ها در خط فارسی ، فقط به شكل ئـ نوشته می شود .
   « كلمات عربی « نشان دار » و « بی نشان » »

• كلمات عربی نشان دار ، كلماتی هستند كه یكی از نشانه های « تنوین ، « حروف جاره » ، « ال » ، « ی » و « ه » در آن ها وجود دارد .

• كلمات نشان دار عربی باید مطابق با رسم الخط عربی نوشته شوند .

• كلمات عربی بی نشانه ، كلماتی هستند كه هیچ یك از نشانه های بالا در آن ها دیده نمی شود .

• نكته ی بسیار مهم : جمله ها و تركیب های عربی ، در املای فارسی ، به همان صورت اصلی نوشته می شوند .
 
نوشته شده توسط:asal roohi

ویرایش:--

memas.online
شنبه 2 شهریور 1398 02:24 ق.ظ
Coin Master Hack assists you to last longer.
agen bola resmi
جمعه 1 شهریور 1398 09:52 ب.ظ
Hi there it's me, I am also visiting this web page daily, this website is in fact
nice and the visitors are in fact sharing good thoughts.
cbd gummies
جمعه 1 شهریور 1398 06:32 ب.ظ
Nice post. I was checking continuously this blog and I'm impressed!
Extremely helpful information particularly the last part
:) I care for such info much. I was looking for this certain information for a long time.
Thank you and best of luck.
וילות בצפון
جمعه 1 شهریور 1398 02:50 ق.ظ
many thanks a whole lot this amazing site is conventional in addition to laid-back
porn
پنجشنبه 31 مرداد 1398 08:05 ب.ظ
Great site you've got here.. It's difficult to find
quality writing like yours these days. I seriously appreciate people like you!

Take care!!
Blanche
پنجشنبه 31 مرداد 1398 03:10 ب.ظ
Heart tattoos are also quite commonplace.
best irvine chiropractor
پنجشنبه 31 مرداد 1398 11:30 ق.ظ
I have read so many content about the blogger lovers however this post is actually
a good paragraph, keep it up.
vpn tunnel
پنجشنبه 31 مرداد 1398 07:11 ق.ظ
Thee health tracker you seect muust be compatible with your existing cell gadget.
CLIPRIFY BANGLADESH
چهارشنبه 30 مرداد 1398 04:01 ب.ظ
I was able to find good advice from your content.
judi online Indonesia
چهارشنبه 30 مرداد 1398 03:20 ب.ظ
I visited many web sites but the audio quality for audio songs current at this site
is genuinely superb.
www.youtube.com
چهارشنبه 30 مرداد 1398 09:54 ق.ظ
Do you have a spam issue on this site; I also am a blogger,
and I was curious about your situation; we have created some nice practices
and we are looking to swap strategies with others, be
sure to shoot me an e-mail if interested.
사설토토사이트
سه شنبه 29 مرداد 1398 05:33 ب.ظ
I simply could not leave your site before suggesting that I extremely enjoyed the
standard info an individual supply in your guests? Is going to be back incessantly in order
to investigate cross-check new posts
토토사이트
سه شنبه 29 مرداد 1398 12:51 ب.ظ
I love your blog.. very nice colors & theme. Did you make this website yourself or did
you hire someone to do it for you? Plz answer back
as I'm looking to design my own blog and would like to find out where u got this from.

appreciate it
My Blog
یکشنبه 27 مرداد 1398 11:07 ب.ظ
Thank you a bunch for sharing this with all people you actually realize what you are talking
about! Bookmarked. Please also talk over with my site =).
We may have a hyperlink alternate agreement among us
My Blog
یکشنبه 27 مرداد 1398 07:05 ب.ظ
It's an amazing piece of writing in favor of all the internet visitors; they will take advantage from it I am sure.
my blog
یکشنبه 27 مرداد 1398 09:38 ق.ظ
Just want to say your article is as amazing. The clearness in your post is just spectacular and i can assume you're
an expert on this subject. Fine with your permission allow me to grab your RSS feed
to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and
please keep up the gratifying work.
Shampoo for oily hair
یکشنبه 27 مرداد 1398 09:29 ق.ظ
I’m not that much of a online reader to be honest but
your blogs really nice, keep it up! I'll go ahead and bookmark your site to
come back later. Cheers
synthetic grass melbourne
یکشنبه 27 مرداد 1398 06:53 ق.ظ
What's up everyone, it's my first pay a quick visit at this website, and
paragraph is really fruitful in favor of me, keep up posting these posts.
my blog
یکشنبه 27 مرداد 1398 01:27 ق.ظ
This excellent website really has all the info I wanted concerning this subject
and didn't know who to ask.
zalgiris
جمعه 25 مرداد 1398 10:07 ب.ظ
What's up, after reading this amazing article i am as
well cheerful to share my know-how here with colleagues.
trading strategieshellip
جمعه 25 مرداد 1398 05:51 ق.ظ
Pretty! This has been an incredibly wonderful post. Thank you for providing these details.
trading account
پنجشنبه 24 مرداد 1398 11:50 ق.ظ
Today, while I was at work, my sister stole my apple
ipad and tested to see if it can survive a forty foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad is
now broken and she has 83 views. I know
this is entirely off topic but I had to share it with someone!
FAKE DESIGNER BAGS
پنجشنبه 24 مرداد 1398 09:29 ق.ظ
Very quickly this site will be famous amid all blogging
and site-building visitors, due to it's nice articles or
reviews
bible illuminated
پنجشنبه 24 مرداد 1398 08:46 ق.ظ
Today, I went to the beach with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said "You can hear the ocean if you put this to your ear." She
placed the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her
ear. She never wants to go back! LoL I know this is completely off topic
but I had to tell someone!
spanish course online
چهارشنبه 23 مرداد 1398 03:31 ب.ظ
Hi, i feel that i saw you visited my website so i got here to go
back the favor?.I am trying to in finding issues to enhance my site!I assume its
ok to make use of a few of your ideas!!
active ceiling fixture
چهارشنبه 23 مرداد 1398 03:30 ب.ظ
Hey there, You've done a fantastic job. I'll definitely digg it and personally suggest to my friends.
I'm sure they will be benefited from this website.
aeronca sedan aircraft
چهارشنبه 23 مرداد 1398 02:58 ب.ظ
If you would like to grow your experience simply keep visiting this web page
and be updated with the most recent information posted here.
사설토토사이트
چهارشنبه 23 مرداد 1398 09:23 ق.ظ
Hi to all, how is everything, I think every one is getting more
from this website, and your views are fastidious for
new people.
install ceiling supporters
چهارشنبه 23 مرداد 1398 06:30 ق.ظ
Thanks for sharing your thoughts on ceiling enthusiast.
Regards
แครี่บอยมือสอง
سه شنبه 22 مرداد 1398 11:58 ب.ظ
Awesome! Its genuinely amazing piece of writing, I have got much clear idea about from this paragraph.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

آرشیو

آخرین پستها

نویسندگان

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

جستجو