تبلیغات
red love - ادامه
red love

مدیر وبلاگ : asal roohi

ادامه

سه شنبه 27 بهمن 1388  ساعت: 12:23 ق.ظ

نظرات() 

  تاریخچه ی دایره المعارف نویسی به شیوه ی جدید

• دایره المعارف نویسی به شیوه ی جدید ، ابتدا در قرن هفدهم در اروپا آغاز گردید . این كار در ایران از پنجاه و چند سال قبل ، با ترجمه ی دایره المعارف اسلام ، به كمك گروهی از دانشمندان آغاز شد .  معرفی دایره المعارف های مهم فارسی :

1. دایره المعارف فارسی، به سر پرستی دكتر غلامحسین مصاحب و با همكاری چهل و سه تن از نویسندگان در سه مجلد به چاپ رسده است .
ویژگی های « دایره المعارف فارسی » عبارت اند از : دقت علمی ، نوجویی ، ابتكار و انتخاب واژگان فارسی .

2. دانش نامه ی ایران و اسلام كه تدوین آن از سال 1348 ، با همت و نظارت « احسان یارشاطر » آغاز شده است .
{ « محتوای دانش نامه ی ایران و اسلام » : این كتاب ، شامل اطلاعات فشرده ای در تاریخ و فرهنگ و تمدن ایران و جامعه ی اسلامی ، از كهن ترین ایام تا عصر حاضر است . }

3. دانش نامه ی جهان اسلام كه كار تدوین و تالیف آن از سال 1362 و با همكاری گروهی از علما و دانشمندان ، از حرف « ب » آغاز شده است .

4. دایره المعارف بزرگ اسلامی كه از سال 1362 در تهران آغاز شده و در سال 1367 ، اولین مجلد آن با حرف « الف » منتشر شده است .
• نكته : دایره المعارف بزرگ اسلامی ، شامل « اعلام و اماكن تاریخی و جغرافیایی جهان اسلام » است .

5. دایره المعارف تشیع كه جلد اول آن در سال 1366 منتشر شده است .
دایره المعارف تشیع ، به « فرهنگ و تمدن و آثار شیعه » اختصاص دارد .

« نام برخی از فرهنگ ها و دایره المعارف های تخصصی مربوط به ادبیات و علوم انسانی و مولفان آن ها »

1. فرهنگ معارف اسلامی ، دكتر سید جعفر سجادی
2. دایره المعارف ادبی ، عبدالحسین سعیدیان
3. فرهنگ سخنوران ، عبدالرسول خیام پور
   « اطلس ها »

• مجموعه ای از نقشه ها ، جدول ها و نمودارهایی كه به طور منظم فراهم آمده و مربوط به موضوع خاصی هستند ، «اطلس» نامیده می شود .
اطلس های جغرافیایی به پژوهشگر كمك می كنند تا موقعیت جغرافیایی مكان ها را روی نقشه ها پیدا كند .
   « مشهور ترین اطلس ها به زبان فارسی »

1. « اطلس تاریخی اسلام » ، تالیف هری . و . هازاد ، ترجمه ی محمود عرفان .
2. « اطلس تاریخی ایران » ، تالیف چهارده تن از استادان تاریخ و زبان و ادبیات ( به دو زبان انگلیسی و فارسی ) .
3. « اطلس معاصر گیتا شناسی » ، سازمان جغرافیایی و كارتو گرافی گیتا شناسی .
4. « اطلس اقلیمی ایران » ، موسسه ی جغرافیایی دانشگاه تهران .
   « زندگی نامه ها »

• زندگی نامه ها ( سرگذشت نامه ها ) ، شرح تاریخی زندگی یا دوره ای از زندگی افرادست در حدودی اطلاعاتی كه نویسنده ، اطلاع پیدا كرده است .
زندگی نامه ای كه كسی درباره ی خود می نویسد ، « حسب حال » نامیده می شود .
   « معرفی برخی زندگی نامه های خاص ادبیات و علوم انسانس »

1. « ریحانه ی الأدب » ، محمد علی مدرسی تبریزی (6جلد )

2. « نامه ی دانشوران » ( زندگی نامه ی علما ، دانشمندان ، محدثان و ... ) به قلم جمعی از نویسندگان

3. « مجمع الفصحا » ، ( شرح حال هفت صد شاعر ) اثر رضا قلی خان هدایت .

4. تاریخ رجال ایران ( شرح حال رجال سیاسی در قرن 12 تا 14 هـ ق . ) اثر مهدی بامداد .
   « مراجع و منابع فرعی ( رابط ) »

منابع فرعی ( رابط ) خود ، مستقیما به كار تحقیق نمی آیند بلكه كار دسترسی به منابع تحقیق را آسان می كنند زیرا پژوهشگر با مراجعه به منابع فرعی در می یابد كه برای تحقیق درباره ی موضوع مورد نظر ، مستقیما به سراغ چه منابع و آثاری برود ؛ مثلا ، كسی كه می خواهد درباره ی « حافظ » تحقیق كند اگر ابتدا به منابع فرعی مراجعه كند ، از مشخصات كتاب ها و مقالاتی كه تا كنون درباره ی حافظ نوشته شده است ، مطلع می شود .

یادآوری :
منابع فرعی تحقیق ، شامل « فهرست ها » ، « كتاب شناسی ها » ، « چكیده ها » هستند .

• نكته :
در فهرست ها ، كتاب شناسی ها و چكیده ها ، فهرست تمام مقالات و كتاب ها به دو صورت الفبایی یا موضوعی با ذكر مشخصات كامل درج گردیده است .
   • مهم ترین فهرست ها و كتاب شناسی ها :

1. نمایه
2. فهرست كتاب های چاپی فارسی
3. فهرست مقالات فارسی
4. فهرست مقالات فرهنگی در مطبوعات ایران
5. فهرست نسخه های خطی
   منابع دیداری و نوشتاری

در سال های اخیر ، آن چه بیش از همه بر روند تحقیقات تاثیر گذاشته ، منابع رایانه ای است ، تا آن جا كه این منابع ، در زمره ی منابع مهم تحقیق در آمده اند .

« مزیت های رایانه در مقایسه با سایر منابع تحقیق »

1. رایانه می تواند تمامی اطلاعات مربوط به كلیه ی منابع تحقیق از جمله ، فهرست ها ، كتاب نامه ها و فرهنگ ها را بر روی لوح فشرده ( دیسكت ) ضبط كند و در كم ترین حجم و كوتاه ترین زمان ، در اختیار پژوهشگران قرار دهد .

2. رایانه علاوه بر تصویر ، صدا را ذخیره و ارزیابی می كند ؛ برای مثال ، یك لوح فشرده كه حاوی اطلاعات جامعی درباره ی جغرافیای سیاسی و طبیعی و انسانی است ، می تواند هنگام نشان دادن پرچم یك كشور ، سرود ملی آن كشور را نیز پخش كند .

• نكته : امروزه شبكه ی وسیع « اینترنت » ، مراكز اطلاعاتی سراسر دنیا را از طریق رایانه های شخصی به هم وصل كرده است به گونه ای كه می توان با در اختیار داشتن یك دستگاه رایانه ، با همه ی مراكز اطلاعاتی مهم در سراسر جهان ارتباط بر قرار كرد و اطلاعات فراوانی به دست آورد .
   بیاموزیم :
موضوع : فرآیند واجی « ادغام »

• تعریف فرآیند واجی ادغام : هرگاه در واج ، واجگاه نزدیك به هم داشته باشند و بی فاصله كنار هم آمده باشند ، برای آسان شدن تلفظ ، یكی از آن دو واج ، به دیگری تبدیل می شود و در آن ادغام می گردد .    پاسخ های خود آزمایی درس ( 21)
1. درس « چگونگی تصنیف گلستان » را از نظر دستور تاریخی بررسی كنید ؟

پاسخ :
1. جمله ها ، كوتا ه اند .
2. مضارع اخباری به صورت « بن مضارع + شناسه » است .
3. كاربرد « همی » و « ی» به جای « می »
4. كاربرد مضارع التزامی بدون « بـ »
5 . جا به جایی در اجزای جمله
 


  درس 22 دستور تاریخی ( 3 )
دانستنی های درس 22

بقیه ی ویژگیهای « فعل » در متون گذشته

« گذر »
• برخی فعل ها كه امروزه به صورت « گذرا » به كار می روند ، در شعر و نثر گذشته ، به صورت « ناگذر » نیز به كار می رفته اند .

• برخی فعل ها كه امروزه به صورت « ناگذر » به كار می روند ، در شعر و نثر گذشته ، به صورت « گذرا » به كار می رفته اند .

• برخی فعل ها ناگذر را با افزودن یك « میانْ وند » ، گذرا می كرده اند .

• فعل های مصدر آمدن نیز به معنای شدن ، زیاد به كار می رفته است .

• علاوه بر موارد بالا ، دو مورد زیر نیز از ویژگی های بارز دستور تاریخی فعل های فارسی است .

• بر سر انواع فعل ، حتی فعل های منفی ، « بـ » افزوده می شده است .

• فعل « گفت » گاهی به صورت « گفتار » نیز به كار می رفته است .  ویژگیهای « گروه اسمی » در متون گذشته
( وابسته های گروه اسمی )
نشانه ی نكره

• در متون گذشته ، دو نشانه برای نكره وجود داشته است :

1) وابسته ی پسین « ی »
2) وابسته ی پیشین « یك » یا « یكی »
   صفت پیشین « چند »

• واژه ی « چند » ، كه امروزه به صورت وابسته ی پیشین به كار می رود در متون گذشته ، به صورت وابسته ی پسین و به عنوان « صفت مبهم » نیز به كار می رفته است .    صفت پسین « دیگر »

• واژه ی « دیگر » كه امروزه به صورت وابسته ی پسین از نوع صفت مبهم ، به كار می رود ، در متون گذشته به صورت وابسته ی پیشین از نوع صفت مبهم نیز به كار می رفته است .    صفت های شمارشی اصلی

• در متون گذشته ، گاهی صفت های شمارشی اصلی ، بعد از هسته و « ی » نكره می آمده اند .    صفت های شمارشی ترتیبی ( عدد + ـُـ م )

• در متون گذشته ، گاهی صفت های شمارشی تزتیبی ، پیش از موصوف می آمده اند .

• در متون گذشته ، گاهی به جای « دومین » ، دُدیگرو به جای « سومین » ، سدیگر نیز به كار می رفته است .

• در متون گذشته ، واژه های « بـ » ، « كه » ، « مه » و « بیش » ، گاهی به عنوان صفت برتر ( تفضیلی ) نیز به كار می رفته اند و صفت برترین ( عالی ) آن ها به ترتیب به صورت « بهین » ، « گهین » ، « مهین » و « بیشین » بوده است .
   ضمیر « او / وی »

در متون گذشته ، ضمیر « او » و « وی » برای غیر انسان نیز به كار می رفته است .    بیاموزیم :
موضوع : « آهنگ » پایان جمله ها

آهنگ پایانی تمام جمله های خبری ، افتان است . منظور از « افتا بودن » این است كه در آغاز تلفظ جمله ، آهنگ صدا پایین است ، كم كم بالا می رود و دوباره پایین می آید تا به سكوت می انجامد .
جمله های پرسشی كه پاسخ آن ها ، « آری » یا « نه » است ، خیزان و آهنگ سایر جمله های پرسشی ، افتان است . منظور از « خیزان بودن » این است كه آهنگ صدا در آغاز تلفظ جمله به تدریج بالا می رود و دیگر فرود نمی آید .
   پاسخهای خود آزمایی درس ( 22 ) :  1. معادل امروزی جمله های زیر را بنویسید .

پاسخ :
آن حال كه همی طلب كرد --> آن حالتی كه می خواست
مرا رشك وی می رنجه داشت --> حسادت به او ، مرا رنج می داد / یا : من از حسادت او رنج می بردم .
ابراهیم ینال ، برادر كهین سلطان طغرل بود --> ابراهیم ینال ، كوچك ترین برادر طغرل بود .
 


  درس 23 نقش های زبان
دانستنی های درس 23

نقش های اساسی تر زبان ، عبارت اند از :
1. ایجاد ارتباط
2. محمل اندیشه
3. حدیث نفس
4. آفرینش ادبی
در میان نقش های اساسی تر زبان ، اساسی ترین نقش ، « ایجاد ارتباط » است .  اهداف « ایجاد ارتباط »
• نكته : هدف های ایجاد ارتباط ، دوتاست :

1. انتقال اطلاعات
2. هم دلی و هم زبانی
   تعریف نقش زبانی « محمل اندیشه »

• منظور از نقش « محمل اندیشه » بودن زبان ، این است كه زبان ، تكیه گاه اندیشه است ؛ یعنی ، به سبب وجود زبان است كه ما می توانیم به اندیشه و تفكر بپردازیم .    تعریف نقش زبانی « حدیث نفس »

• منظور از نقش زبانی « حدیث نفس » این است كه ما به وسیله ی زبان می توانیم درباره ی خود و آن چه در درونمان می گذرد ، سخن بگوییم .
سخن گفتن درباره ی خود ( = حدیث نفی ) ، به تنهایی و حتی در خاموشی صورت می گیرد ؛ مثل وقتی كه در گوشه ای نشسته ایم و بی صدا درباره ی خود حرف می زنیم .
   نقش « آفرینش ادبی » زبان

• نكته : ما برای آفرینش اثر ادبی ، از اصول و قواعد و ضولبطی كمك می گیریم كه جزء نظام زبان نیستند بلكه به نظریه ها و علوم و فنون ادبی تعلق دارند و به ادبیات و پیشینه ی آن مربوط می شوند ما از این رهگذر ، بر ساخت های صوری زبان ( یعنی ساخت های آوایی ، صرفی و نحوی آن )یا ساخت های معنایی آن ، لایه هایی از ساخت های تازه می افزاییم كه در محدوده ی نظام زبان ، توصیف پذیر نیستند بلكه فقط در محدوده ی علوم و فنون و نظریه های ادبی قابل توصیف اند . به تاثیر این اصول و قواعد و علوم ، زبان را به پدیده ی دیگری تبدیل می كنیم كه به آن ، آفریده ی ادبی می گوییم .
روشن است كه خوانندگان آثار ادبی تنها با محدوده ی نظام زبان ، نمی توانند به درك و فهم درستی از این گونه آثار برسند بلكه باید از علوم و فنون ادبی ، آگاهی داشته باشند .
ما چهار نقش اساسی تر زبان را همراه با خود زبان در كودكی و به عنوان بخشی از فرآیند رشد ، فرا می گیریم و در این كار به درس و كلاس و تلاش آموزگار نیازمند نیستیم اما دانش و مهارتی كه از این طریق به دست می آوریم ، بسیار ناچیز است و تنها می تواند پاسخگوی نیازهای زبانی عادی در زندگی معمولی باشد . بدیهی است كه دست یافتند به دانشی گسترده درباره ی زبان ، به درس ، كلاس و بهره گیری از معلم و آموزش مستمر نیازمند است .
   بیاموزیم :
موضوع : نقش ومحل « تكیه » در زبان فارسی

• ( تعریف ) : هنگام تلفظ كلمه ، گروه و جمله ، برخی هجاها را برجسته تر و مشخص تر بیان می كنیم . ادای یك هجا با شدت و فشار بیشتر ، « تكیه » نامیده می شود .    « محل تكیه »

• به تناسب نوع واژه های فارسی ، محل تكیه ، متفاوت است :

• در اسم ، تكیه بر روی هجای آخر است .
• در صفت ، تكیه روی هجای آخر است .
• در ماضی ساده سوم شخص مفرد ، تكیه روی هجای آخر است .
• در ماضی ساده غیر سوم شخص مفرد ، تكیه روی هجای ماقبل آخر است .
• در ماضی استمراری و مضارع اخباری ، تكیه بر روی هجای اول ، یعنی « می » است .
• در ماضی نقلی و بعید ، تكیه روی هجای پایانی صفت مفعولی است .
   پاسخ های خود آزمایی درس ( 23 )
1. كدام یك از نقش های زبان ، كاركرد اجتماعی بیشتری دارد ؟ چرا ؟

پاسخ : نقش « ایجاد ارتباط » ، زیرا : انسان ، موجودی اجتماعی است از این رو همواره نیازمند هم دلی و هم زبانی و انتقال اطلاعات و تجربه هاست .    2. درباره ی « ارتباط زبان با فكر » یك بند بنویسید ؟

پاسخ : اگر انسان از زبان بی بهره بود ، نه می توانست به تفكر پردازد ؛ نه می توانست علمی به دست آورد و نه می توانست فكر و دانش خود را به دیگران منتقل كند ، از این رو اغراق نیست اگرگفته شود بدون زبان ، حیات انسان ناممكن بوده است .

  درس 25 دستور خط فارسی ( 4 )
دانستنی های درس 25


* تذكر : متن درس ( 24 ) ، در سال های گذشته به طور متوالی حذف شده است .  « شكل همزه » در رسم الخط فارسی »

• در خط فارسی ، « همزه » به شكل های « ا » ، « آ » ، « أ » ، « ؤ » ، « ئـ » ، و « ء » نوشته می شود .    « محل كاربرد شكل های همزه »

• جای همزه به شكل « ا » در آغاز كلمه است .
• جای همزه به شكل « آ » ، در آغاز و میان كلمه است .
• جای همزه به شكل « أ » ، در میان و پایان كلمه است .
• جای همزه به شكل « ؤ » ، در میان و پایان كلمه است .
• جای همزه به شكل « ئـ » ، در میان و پایان كلمه است .
• جای همزه به شكل « ء » ، در پایان كلمه است .

• نكته ی بسیار مهم : « كلمات بیگانه ی غیر عربی » اگر دارای همزه باشند ، همزه ی آن ها در خط فارسی ، فقط به شكل ئـ نوشته می شود .
   « كلمات عربی « نشان دار » و « بی نشان » »

• كلمات عربی نشان دار ، كلماتی هستند كه یكی از نشانه های « تنوین ، « حروف جاره » ، « ال » ، « ی » و « ه » در آن ها وجود دارد .

• كلمات نشان دار عربی باید مطابق با رسم الخط عربی نوشته شوند .

• كلمات عربی بی نشانه ، كلماتی هستند كه هیچ یك از نشانه های بالا در آن ها دیده نمی شود .

• نكته ی بسیار مهم : جمله ها و تركیب های عربی ، در املای فارسی ، به همان صورت اصلی نوشته می شوند .
 
نوشته شده توسط:asal roohi

ویرایش:--

Cialis online
دوشنبه 7 خرداد 1397 08:46 ق.ظ

Fine postings. Appreciate it!
cialis for daily use canadian drugs generic cialis cialis sicuro in linea generic cialis tadalafil cialis online deutschland overnight cialis tadalafil cialis vs viagra what is cialis cialis 05 tadalafilo
Cialis pills
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 09:27 ق.ظ

Reliable info. Appreciate it!
comprar cialis navarr 200 cialis coupon pastillas cialis y alcoho buy cheap cialis in uk cipla cialis online cialis professional from usa generic cialis in vietnam get cheap cialis cialis alternative cialis for sale in europa
Cialis generic
جمعه 7 اردیبهشت 1397 11:32 ب.ظ

Kudos! A good amount of info.

cialis cost ou acheter du cialis pas cher miglior cialis generico dose size of cialis cialis kaufen wo generic cialis pill online only best offers 100mg cialis 200 cialis coupon tadalafil 20mg cialis 20 mg effectiveness
Viagra canada
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 06:03 ب.ظ

Perfectly spoken without a doubt! .
viagra how to get a prescription buy female viagra online buying viagra in china buy viagra canada buy viagra uk online buy female viagra online best buy viagra buy viagra generic buy cheap viagra online usa order viagra without prescription
Generic cialis
شنبه 18 فروردین 1397 08:36 ق.ظ

Nicely put, Cheers!
cialis kaufen wo cialis generico postepay wow cialis 20 cialis 5 mg effetti collateral cialis 20 mg cipla cialis online look here cialis cheap canada cialis tablets for sale cialis rckenschmerzen generic cialis at the pharmacy
Cialis prices
شنبه 4 فروردین 1397 08:04 ق.ظ

You actually stated that exceptionally well.
enter site natural cialis order generic cialis online buy cialis cialis generika in deutschland kaufen cialis pills buy cialis sample pack cialis 20mg how does cialis work cost of cialis cvs cialis alternative
Cialis prices
دوشنبه 28 اسفند 1396 01:48 ب.ظ

Superb information. Appreciate it.
chinese cialis 50 mg cialis rezeptfrei cialis preise schweiz cialis generic availability cialis 10mg prix pharmaci cialis prezzo in linea basso tarif cialis france cialis mit grapefruitsaft generic cialis levitra cialis for sale
What causes pain in the Achilles tendon?
جمعه 17 شهریور 1396 09:58 ق.ظ
After I initially commented I appear to have clicked the -Notify me when new comments are added-
checkbox and now each time a comment is added I recieve 4 emails with the same comment.
Is there a way you can remove me from that service?
Thanks!
https://petronilabuswell.wordpress.com
سه شنبه 17 مرداد 1396 11:12 ق.ظ
Hey there! Do you know if they make any plugins to protect against hackers?
I'm kinda paranoid about losing everything
I've worked hard on. Any tips?
Can Pilates make you look taller?
شنبه 14 مرداد 1396 12:02 ب.ظ
Having read this I thought it was rather enlightening. I appreciate you finding the time
and effort to put this short article together.
I once again find myself personally spending a lot of time
both reading and posting comments. But so what, it
was still worthwhile!
BHW
جمعه 1 اردیبهشت 1396 05:53 ب.ظ
Excellent beat ! I would like to apprentice while you amend your site, how can i subscribe for a blog
website? The account helped me a acceptable deal.
I had been tiny bit acquainted of this your broadcast offered bright clear idea
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آرشیو

آخرین پستها

نویسندگان

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

جستجو