تبلیغات
red love - ادامه
red love

مدیر وبلاگ : asal roohi

ادامه

دوشنبه 26 بهمن 1388  ساعت: 11:23 ب.ظ

نظرات() 

  تاریخچه ی دایره المعارف نویسی به شیوه ی جدید

• دایره المعارف نویسی به شیوه ی جدید ، ابتدا در قرن هفدهم در اروپا آغاز گردید . این كار در ایران از پنجاه و چند سال قبل ، با ترجمه ی دایره المعارف اسلام ، به كمك گروهی از دانشمندان آغاز شد .  معرفی دایره المعارف های مهم فارسی :

1. دایره المعارف فارسی، به سر پرستی دكتر غلامحسین مصاحب و با همكاری چهل و سه تن از نویسندگان در سه مجلد به چاپ رسده است .
ویژگی های « دایره المعارف فارسی » عبارت اند از : دقت علمی ، نوجویی ، ابتكار و انتخاب واژگان فارسی .

2. دانش نامه ی ایران و اسلام كه تدوین آن از سال 1348 ، با همت و نظارت « احسان یارشاطر » آغاز شده است .
{ « محتوای دانش نامه ی ایران و اسلام » : این كتاب ، شامل اطلاعات فشرده ای در تاریخ و فرهنگ و تمدن ایران و جامعه ی اسلامی ، از كهن ترین ایام تا عصر حاضر است . }

3. دانش نامه ی جهان اسلام كه كار تدوین و تالیف آن از سال 1362 و با همكاری گروهی از علما و دانشمندان ، از حرف « ب » آغاز شده است .

4. دایره المعارف بزرگ اسلامی كه از سال 1362 در تهران آغاز شده و در سال 1367 ، اولین مجلد آن با حرف « الف » منتشر شده است .
• نكته : دایره المعارف بزرگ اسلامی ، شامل « اعلام و اماكن تاریخی و جغرافیایی جهان اسلام » است .

5. دایره المعارف تشیع كه جلد اول آن در سال 1366 منتشر شده است .
دایره المعارف تشیع ، به « فرهنگ و تمدن و آثار شیعه » اختصاص دارد .

« نام برخی از فرهنگ ها و دایره المعارف های تخصصی مربوط به ادبیات و علوم انسانی و مولفان آن ها »

1. فرهنگ معارف اسلامی ، دكتر سید جعفر سجادی
2. دایره المعارف ادبی ، عبدالحسین سعیدیان
3. فرهنگ سخنوران ، عبدالرسول خیام پور
   « اطلس ها »

• مجموعه ای از نقشه ها ، جدول ها و نمودارهایی كه به طور منظم فراهم آمده و مربوط به موضوع خاصی هستند ، «اطلس» نامیده می شود .
اطلس های جغرافیایی به پژوهشگر كمك می كنند تا موقعیت جغرافیایی مكان ها را روی نقشه ها پیدا كند .
   « مشهور ترین اطلس ها به زبان فارسی »

1. « اطلس تاریخی اسلام » ، تالیف هری . و . هازاد ، ترجمه ی محمود عرفان .
2. « اطلس تاریخی ایران » ، تالیف چهارده تن از استادان تاریخ و زبان و ادبیات ( به دو زبان انگلیسی و فارسی ) .
3. « اطلس معاصر گیتا شناسی » ، سازمان جغرافیایی و كارتو گرافی گیتا شناسی .
4. « اطلس اقلیمی ایران » ، موسسه ی جغرافیایی دانشگاه تهران .
   « زندگی نامه ها »

• زندگی نامه ها ( سرگذشت نامه ها ) ، شرح تاریخی زندگی یا دوره ای از زندگی افرادست در حدودی اطلاعاتی كه نویسنده ، اطلاع پیدا كرده است .
زندگی نامه ای كه كسی درباره ی خود می نویسد ، « حسب حال » نامیده می شود .
   « معرفی برخی زندگی نامه های خاص ادبیات و علوم انسانس »

1. « ریحانه ی الأدب » ، محمد علی مدرسی تبریزی (6جلد )

2. « نامه ی دانشوران » ( زندگی نامه ی علما ، دانشمندان ، محدثان و ... ) به قلم جمعی از نویسندگان

3. « مجمع الفصحا » ، ( شرح حال هفت صد شاعر ) اثر رضا قلی خان هدایت .

4. تاریخ رجال ایران ( شرح حال رجال سیاسی در قرن 12 تا 14 هـ ق . ) اثر مهدی بامداد .
   « مراجع و منابع فرعی ( رابط ) »

منابع فرعی ( رابط ) خود ، مستقیما به كار تحقیق نمی آیند بلكه كار دسترسی به منابع تحقیق را آسان می كنند زیرا پژوهشگر با مراجعه به منابع فرعی در می یابد كه برای تحقیق درباره ی موضوع مورد نظر ، مستقیما به سراغ چه منابع و آثاری برود ؛ مثلا ، كسی كه می خواهد درباره ی « حافظ » تحقیق كند اگر ابتدا به منابع فرعی مراجعه كند ، از مشخصات كتاب ها و مقالاتی كه تا كنون درباره ی حافظ نوشته شده است ، مطلع می شود .

یادآوری :
منابع فرعی تحقیق ، شامل « فهرست ها » ، « كتاب شناسی ها » ، « چكیده ها » هستند .

• نكته :
در فهرست ها ، كتاب شناسی ها و چكیده ها ، فهرست تمام مقالات و كتاب ها به دو صورت الفبایی یا موضوعی با ذكر مشخصات كامل درج گردیده است .
   • مهم ترین فهرست ها و كتاب شناسی ها :

1. نمایه
2. فهرست كتاب های چاپی فارسی
3. فهرست مقالات فارسی
4. فهرست مقالات فرهنگی در مطبوعات ایران
5. فهرست نسخه های خطی
   منابع دیداری و نوشتاری

در سال های اخیر ، آن چه بیش از همه بر روند تحقیقات تاثیر گذاشته ، منابع رایانه ای است ، تا آن جا كه این منابع ، در زمره ی منابع مهم تحقیق در آمده اند .

« مزیت های رایانه در مقایسه با سایر منابع تحقیق »

1. رایانه می تواند تمامی اطلاعات مربوط به كلیه ی منابع تحقیق از جمله ، فهرست ها ، كتاب نامه ها و فرهنگ ها را بر روی لوح فشرده ( دیسكت ) ضبط كند و در كم ترین حجم و كوتاه ترین زمان ، در اختیار پژوهشگران قرار دهد .

2. رایانه علاوه بر تصویر ، صدا را ذخیره و ارزیابی می كند ؛ برای مثال ، یك لوح فشرده كه حاوی اطلاعات جامعی درباره ی جغرافیای سیاسی و طبیعی و انسانی است ، می تواند هنگام نشان دادن پرچم یك كشور ، سرود ملی آن كشور را نیز پخش كند .

• نكته : امروزه شبكه ی وسیع « اینترنت » ، مراكز اطلاعاتی سراسر دنیا را از طریق رایانه های شخصی به هم وصل كرده است به گونه ای كه می توان با در اختیار داشتن یك دستگاه رایانه ، با همه ی مراكز اطلاعاتی مهم در سراسر جهان ارتباط بر قرار كرد و اطلاعات فراوانی به دست آورد .
   بیاموزیم :
موضوع : فرآیند واجی « ادغام »

• تعریف فرآیند واجی ادغام : هرگاه در واج ، واجگاه نزدیك به هم داشته باشند و بی فاصله كنار هم آمده باشند ، برای آسان شدن تلفظ ، یكی از آن دو واج ، به دیگری تبدیل می شود و در آن ادغام می گردد .    پاسخ های خود آزمایی درس ( 21)
1. درس « چگونگی تصنیف گلستان » را از نظر دستور تاریخی بررسی كنید ؟

پاسخ :
1. جمله ها ، كوتا ه اند .
2. مضارع اخباری به صورت « بن مضارع + شناسه » است .
3. كاربرد « همی » و « ی» به جای « می »
4. كاربرد مضارع التزامی بدون « بـ »
5 . جا به جایی در اجزای جمله
 


  درس 22 دستور تاریخی ( 3 )
دانستنی های درس 22

بقیه ی ویژگیهای « فعل » در متون گذشته

« گذر »
• برخی فعل ها كه امروزه به صورت « گذرا » به كار می روند ، در شعر و نثر گذشته ، به صورت « ناگذر » نیز به كار می رفته اند .

• برخی فعل ها كه امروزه به صورت « ناگذر » به كار می روند ، در شعر و نثر گذشته ، به صورت « گذرا » به كار می رفته اند .

• برخی فعل ها ناگذر را با افزودن یك « میانْ وند » ، گذرا می كرده اند .

• فعل های مصدر آمدن نیز به معنای شدن ، زیاد به كار می رفته است .

• علاوه بر موارد بالا ، دو مورد زیر نیز از ویژگی های بارز دستور تاریخی فعل های فارسی است .

• بر سر انواع فعل ، حتی فعل های منفی ، « بـ » افزوده می شده است .

• فعل « گفت » گاهی به صورت « گفتار » نیز به كار می رفته است .  ویژگیهای « گروه اسمی » در متون گذشته
( وابسته های گروه اسمی )
نشانه ی نكره

• در متون گذشته ، دو نشانه برای نكره وجود داشته است :

1) وابسته ی پسین « ی »
2) وابسته ی پیشین « یك » یا « یكی »
   صفت پیشین « چند »

• واژه ی « چند » ، كه امروزه به صورت وابسته ی پیشین به كار می رود در متون گذشته ، به صورت وابسته ی پسین و به عنوان « صفت مبهم » نیز به كار می رفته است .    صفت پسین « دیگر »

• واژه ی « دیگر » كه امروزه به صورت وابسته ی پسین از نوع صفت مبهم ، به كار می رود ، در متون گذشته به صورت وابسته ی پیشین از نوع صفت مبهم نیز به كار می رفته است .    صفت های شمارشی اصلی

• در متون گذشته ، گاهی صفت های شمارشی اصلی ، بعد از هسته و « ی » نكره می آمده اند .    صفت های شمارشی ترتیبی ( عدد + ـُـ م )

• در متون گذشته ، گاهی صفت های شمارشی تزتیبی ، پیش از موصوف می آمده اند .

• در متون گذشته ، گاهی به جای « دومین » ، دُدیگرو به جای « سومین » ، سدیگر نیز به كار می رفته است .

• در متون گذشته ، واژه های « بـ » ، « كه » ، « مه » و « بیش » ، گاهی به عنوان صفت برتر ( تفضیلی ) نیز به كار می رفته اند و صفت برترین ( عالی ) آن ها به ترتیب به صورت « بهین » ، « گهین » ، « مهین » و « بیشین » بوده است .
   ضمیر « او / وی »

در متون گذشته ، ضمیر « او » و « وی » برای غیر انسان نیز به كار می رفته است .    بیاموزیم :
موضوع : « آهنگ » پایان جمله ها

آهنگ پایانی تمام جمله های خبری ، افتان است . منظور از « افتا بودن » این است كه در آغاز تلفظ جمله ، آهنگ صدا پایین است ، كم كم بالا می رود و دوباره پایین می آید تا به سكوت می انجامد .
جمله های پرسشی كه پاسخ آن ها ، « آری » یا « نه » است ، خیزان و آهنگ سایر جمله های پرسشی ، افتان است . منظور از « خیزان بودن » این است كه آهنگ صدا در آغاز تلفظ جمله به تدریج بالا می رود و دیگر فرود نمی آید .
   پاسخهای خود آزمایی درس ( 22 ) :  1. معادل امروزی جمله های زیر را بنویسید .

پاسخ :
آن حال كه همی طلب كرد --> آن حالتی كه می خواست
مرا رشك وی می رنجه داشت --> حسادت به او ، مرا رنج می داد / یا : من از حسادت او رنج می بردم .
ابراهیم ینال ، برادر كهین سلطان طغرل بود --> ابراهیم ینال ، كوچك ترین برادر طغرل بود .
 


  درس 23 نقش های زبان
دانستنی های درس 23

نقش های اساسی تر زبان ، عبارت اند از :
1. ایجاد ارتباط
2. محمل اندیشه
3. حدیث نفس
4. آفرینش ادبی
در میان نقش های اساسی تر زبان ، اساسی ترین نقش ، « ایجاد ارتباط » است .  اهداف « ایجاد ارتباط »
• نكته : هدف های ایجاد ارتباط ، دوتاست :

1. انتقال اطلاعات
2. هم دلی و هم زبانی
   تعریف نقش زبانی « محمل اندیشه »

• منظور از نقش « محمل اندیشه » بودن زبان ، این است كه زبان ، تكیه گاه اندیشه است ؛ یعنی ، به سبب وجود زبان است كه ما می توانیم به اندیشه و تفكر بپردازیم .    تعریف نقش زبانی « حدیث نفس »

• منظور از نقش زبانی « حدیث نفس » این است كه ما به وسیله ی زبان می توانیم درباره ی خود و آن چه در درونمان می گذرد ، سخن بگوییم .
سخن گفتن درباره ی خود ( = حدیث نفی ) ، به تنهایی و حتی در خاموشی صورت می گیرد ؛ مثل وقتی كه در گوشه ای نشسته ایم و بی صدا درباره ی خود حرف می زنیم .
   نقش « آفرینش ادبی » زبان

• نكته : ما برای آفرینش اثر ادبی ، از اصول و قواعد و ضولبطی كمك می گیریم كه جزء نظام زبان نیستند بلكه به نظریه ها و علوم و فنون ادبی تعلق دارند و به ادبیات و پیشینه ی آن مربوط می شوند ما از این رهگذر ، بر ساخت های صوری زبان ( یعنی ساخت های آوایی ، صرفی و نحوی آن )یا ساخت های معنایی آن ، لایه هایی از ساخت های تازه می افزاییم كه در محدوده ی نظام زبان ، توصیف پذیر نیستند بلكه فقط در محدوده ی علوم و فنون و نظریه های ادبی قابل توصیف اند . به تاثیر این اصول و قواعد و علوم ، زبان را به پدیده ی دیگری تبدیل می كنیم كه به آن ، آفریده ی ادبی می گوییم .
روشن است كه خوانندگان آثار ادبی تنها با محدوده ی نظام زبان ، نمی توانند به درك و فهم درستی از این گونه آثار برسند بلكه باید از علوم و فنون ادبی ، آگاهی داشته باشند .
ما چهار نقش اساسی تر زبان را همراه با خود زبان در كودكی و به عنوان بخشی از فرآیند رشد ، فرا می گیریم و در این كار به درس و كلاس و تلاش آموزگار نیازمند نیستیم اما دانش و مهارتی كه از این طریق به دست می آوریم ، بسیار ناچیز است و تنها می تواند پاسخگوی نیازهای زبانی عادی در زندگی معمولی باشد . بدیهی است كه دست یافتند به دانشی گسترده درباره ی زبان ، به درس ، كلاس و بهره گیری از معلم و آموزش مستمر نیازمند است .
   بیاموزیم :
موضوع : نقش ومحل « تكیه » در زبان فارسی

• ( تعریف ) : هنگام تلفظ كلمه ، گروه و جمله ، برخی هجاها را برجسته تر و مشخص تر بیان می كنیم . ادای یك هجا با شدت و فشار بیشتر ، « تكیه » نامیده می شود .    « محل تكیه »

• به تناسب نوع واژه های فارسی ، محل تكیه ، متفاوت است :

• در اسم ، تكیه بر روی هجای آخر است .
• در صفت ، تكیه روی هجای آخر است .
• در ماضی ساده سوم شخص مفرد ، تكیه روی هجای آخر است .
• در ماضی ساده غیر سوم شخص مفرد ، تكیه روی هجای ماقبل آخر است .
• در ماضی استمراری و مضارع اخباری ، تكیه بر روی هجای اول ، یعنی « می » است .
• در ماضی نقلی و بعید ، تكیه روی هجای پایانی صفت مفعولی است .
   پاسخ های خود آزمایی درس ( 23 )
1. كدام یك از نقش های زبان ، كاركرد اجتماعی بیشتری دارد ؟ چرا ؟

پاسخ : نقش « ایجاد ارتباط » ، زیرا : انسان ، موجودی اجتماعی است از این رو همواره نیازمند هم دلی و هم زبانی و انتقال اطلاعات و تجربه هاست .    2. درباره ی « ارتباط زبان با فكر » یك بند بنویسید ؟

پاسخ : اگر انسان از زبان بی بهره بود ، نه می توانست به تفكر پردازد ؛ نه می توانست علمی به دست آورد و نه می توانست فكر و دانش خود را به دیگران منتقل كند ، از این رو اغراق نیست اگرگفته شود بدون زبان ، حیات انسان ناممكن بوده است .

  درس 25 دستور خط فارسی ( 4 )
دانستنی های درس 25


* تذكر : متن درس ( 24 ) ، در سال های گذشته به طور متوالی حذف شده است .  « شكل همزه » در رسم الخط فارسی »

• در خط فارسی ، « همزه » به شكل های « ا » ، « آ » ، « أ » ، « ؤ » ، « ئـ » ، و « ء » نوشته می شود .    « محل كاربرد شكل های همزه »

• جای همزه به شكل « ا » در آغاز كلمه است .
• جای همزه به شكل « آ » ، در آغاز و میان كلمه است .
• جای همزه به شكل « أ » ، در میان و پایان كلمه است .
• جای همزه به شكل « ؤ » ، در میان و پایان كلمه است .
• جای همزه به شكل « ئـ » ، در میان و پایان كلمه است .
• جای همزه به شكل « ء » ، در پایان كلمه است .

• نكته ی بسیار مهم : « كلمات بیگانه ی غیر عربی » اگر دارای همزه باشند ، همزه ی آن ها در خط فارسی ، فقط به شكل ئـ نوشته می شود .
   « كلمات عربی « نشان دار » و « بی نشان » »

• كلمات عربی نشان دار ، كلماتی هستند كه یكی از نشانه های « تنوین ، « حروف جاره » ، « ال » ، « ی » و « ه » در آن ها وجود دارد .

• كلمات نشان دار عربی باید مطابق با رسم الخط عربی نوشته شوند .

• كلمات عربی بی نشانه ، كلماتی هستند كه هیچ یك از نشانه های بالا در آن ها دیده نمی شود .

• نكته ی بسیار مهم : جمله ها و تركیب های عربی ، در املای فارسی ، به همان صورت اصلی نوشته می شوند .
 
نوشته شده توسط:asal roohi

ویرایش:--

auto insurance quotes comparison
پنجشنبه 22 آذر 1397 08:30 ب.ظ
Excellent write-up. I definitely appreciate this website.
Keep writing!
Positive singles
چهارشنبه 21 آذر 1397 04:53 ق.ظ
I do not even understand how I stopped up here, but I thought
this put up was great. I do not recognize who you might bee however certainly you're ggoing to a well-known blogger in case you are not already.
Cheers!
geburtstagsgrüße
سه شنبه 20 آذر 1397 05:40 ب.ظ
Thanks designed for sharing such a fastidious thought, article is good, thats why i have read it
completely
buy cheap cialis in canada
جمعه 16 آذر 1397 07:11 ق.ظ

Incredible tons of terrific advice.
generic cialis with dapoxetine cialis super acti american pharmacy cialis click here take cialis comprar cialis 10 espa241a generic cialis tadalafil low cost cialis 20mg cialis flussig sublingual cialis online are there generic cialis
folding valet
پنجشنبه 15 آذر 1397 08:04 ب.ظ
Hello there, You have done a great job. I will certainly digg it
and personally recommend to my friends. I'm sure they
will be benefited from this web site.
buy cialis germany
پنجشنبه 15 آذر 1397 12:02 ب.ظ

Superb forum posts. Thanks!
cialis online safe dosage for cialis cialis coupon cialis daily dose generic tadalafil 20mg canadian discount cialis cialis kamagra levitra cialis lilly tadalafi we like it cialis soft gel online prescriptions cialis
Buy generic cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 03:56 ب.ظ

Fantastic forum posts. Thanks a lot.
cialis sans ordonnance compare prices cialis uk prices on cialis 10 mg cheap cialis low cost cialis 20mg click now cialis from canada cost of cialis per pill cialis 10 doctissimo cialis price in bangalore cialis generic
buy cialis uk
چهارشنبه 14 آذر 1397 03:46 ق.ظ

Thanks, A good amount of knowledge!

buy cialis online nz buy original cialis get cheap cialis prezzo di cialis in bulgaria buy online cialis 5mg cost of cialis per pill pastillas cialis y alcoho brand cialis nl cialis side effects dangers cialis dosage
buy tadalafil no prescription
سه شنبه 13 آذر 1397 04:40 ب.ظ

You actually suggested it perfectly!
generic cialis tarif cialis france cialis ahumada generic cialis at the pharmacy cialis cuantos mg hay best generic drugs cialis online cialis low dose cialis blood pressure cialis purchasing acheter cialis kamagra
Cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 05:20 ق.ظ

You made your position quite nicely..
tadalafil 20mg cialis for sale buy online cialis 5mg cialis tablets australia cialis with 2 days delivery cialis generico cialis venta a domicilio cialis manufacturer coupon cialis dosage amounts precios de cialis generico
hack rules of survival pc 4/3/2018
دوشنبه 12 آذر 1397 08:55 ب.ظ
Thank you for another wonderful post. The place else may anybody get that type
of information in such an ideal manner of writing?
I have a presentation next week, and I am at the search for
such information.
Cialis 20 mg
دوشنبه 12 آذر 1397 05:14 ب.ظ

You actually mentioned it fantastically.
cialis uk next day cialis pas cher paris generic cialis pro are there generic cialis generic cialis at the pharmacy order generic cialis online cialis pills boards only best offers cialis use we use it 50 mg cialis dose prezzo di cialis in bulgaria
buy cialis with no prescription
دوشنبه 12 آذر 1397 05:02 ق.ظ

With thanks. Fantastic stuff.
we like it cialis price acquisto online cialis cialis generico en mexico cialis daily new zealand no prescription cialis cheap cialis vs viagra acheter cialis meilleur pri cialis name brand cheap cialis price in bangalore cialis kaufen wo
bloggingtips
یکشنبه 11 آذر 1397 07:08 ب.ظ
Hey there this is somewhat of off tolic but I was wondering if blogs
use WYSIWYG editors or if yoou have to manually code
with HTML. I'm starting a blog soon but have no coding knowledge so I wantd to get guidance from someone with experience.
Any help would be enormously appreciated!
buy cheap cialis coupon
یکشنبه 11 آذر 1397 04:39 ب.ظ

Thank you, Numerous tips!

overnight cialis tadalafil tadalafil pastillas cialis y alcoho cialis from canada generic cialis order a sample of cialis cialis tablets we use it 50 mg cialis dose 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis patent expiration
Generic cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 04:38 ق.ظ

Regards! A good amount of tips!

cialis uk next day cialis for sale south africa cialis generique achat cialis en suisse cialis 5mg prix cialis 5mg prix cialis generika cialis authentique suisse the best choice cialis woman cialis pills in singapore
aumentar a massa muscular
یکشنبه 11 آذر 1397 01:31 ق.ظ
You really make it seem so easy with your presentation but I find this matter
to be really something which I think I would never
understand. It seems too complicated and very broad for me.
I am looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!
buy cialis online cheap
شنبه 10 آذر 1397 05:14 ب.ظ

Fine information. Kudos.
cialis bula cost of cialis per pill cialis kaufen cialis price thailand cialis uk next day cialis mit grapefruitsaft viagra vs cialis cialis 5 mg para diabeticos trusted tabled cialis softabs venta de cialis canada
Cialis generic
شنبه 10 آذر 1397 04:15 ق.ظ

This is nicely said. !
bulk cialis brand cialis generic american pharmacy cialis generic cialis 20mg tablets cialis generic availability estudios de cialis genricos where to buy cialis in ontario cialis 5 mg scheda tecnica cialis canada cialis para que sirve
buy cialis pills
جمعه 9 آذر 1397 04:59 ب.ظ

Kudos! Lots of info!

cialis official site cialis kaufen wo cialis 5 mg funziona cialis wir preise price cialis wal mart pharmacy cialis 10mg prix pharmaci cialis name brand cheap prezzo cialis a buon mercato does cialis cause gout achat cialis en suisse
rules of survival vip hack v1.5
جمعه 9 آذر 1397 03:36 ب.ظ
Superb blog! Do you have any tips and hints for aspiring writers?
I'm hoping to start my own blog soon but I'm a little lost on everything.

Would you advise starting with a free platform like Wordpress or go for a paid option? There are so many
choices out there that I'm completely overwhelmed ..
Any ideas? Cheers!
Adult Cam Sites
جمعه 9 آذر 1397 02:36 ب.ظ
Yesterday, while I was at work, my sister stole my apple ipad and tdsted to see if iit can survive a forty foot drop, juxt so she can be a youtube sensation.
My iPad is now destroyed and she has 83 views. I know this is totally off topic but I
had too share it wigh someone!
adult Cam Review
جمعه 9 آذر 1397 08:28 ق.ظ
I'm rreally loving thee theme/design of your website.

Do you ever run into any web browser compatibility problems?
A few of my blog visitors have complainedd about my bllg not working
correctly in Explorer but looks great in Safari. Do you
have any advice to help fix this issue?
best adult cams
جمعه 9 آذر 1397 07:52 ق.ظ
Hello there! Quick question that's completely off topic.
Do you know how tto make your site mobile friendly? My website looks weurd when browsing fro my iphone 4.
I'm trying to find a template or plygin tnat might be able to fix
this problem. If you have any recommendations, please share.

Appreciate it!
buy cheap cialis no prescription
جمعه 9 آذر 1397 05:14 ق.ظ

Amazing all kinds of excellent advice.
generic cialis soft gels cialis daily new zealand cialis 30 day trial coupon cilas acquisto online cialis acquistare cialis internet cialis for sale in europa acquisto online cialis we use it cialis online store cialis rezeptfrei sterreich
Bernd
جمعه 9 آذر 1397 04:52 ق.ظ
May I just say what a comfort to discover an individual who actually knows what they
are discussing on the web. You actually realize how to bring an issue
to light and make it important. A lot more people need to read this and understand this side of your story.
I was surprised that you are not more popular given that you definitely possess the gift.
Top cam Sites
جمعه 9 آذر 1397 03:20 ق.ظ
That is really fascinating, You're an excessively skilled blogger.

I have joined your rrss feed and look forward to in quest of more of your magnificent
post. Additionally, I've shared your website iin my social networks
google porn watch
جمعه 9 آذر 1397 12:28 ق.ظ
Thanks for your marvelolus posting! I actually enjoyed
reading it, you aare a gfeat author.I will be sue to bookmark your bog and mayy come back in the future.
I want to encourage you continue your great writing, have a nice day!
buy cialis us pharmacy
پنجشنبه 8 آذر 1397 05:52 ب.ظ

Info very well considered..
achat cialis en suisse cialis side effects cialis kamagra levitra interactions for cialis generic cialis pro achat cialis en europe generic cialis 20mg uk cialis coupons printable venta cialis en espaa cialis 20 mg best price
top cam sites
پنجشنبه 8 آذر 1397 03:12 ب.ظ
Keep on writing, great job!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

آرشیو

آخرین پستها

نویسندگان

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

جستجو