تبلیغات
red love - ادامه
red love

مدیر وبلاگ : asal roohi

ادامه

سه شنبه 27 بهمن 1388  ساعت: 12:25 ق.ظ

نظرات() 

درس 26 دستور تاریخی ( 4 )
دانستنی های درس 26  « بررسی كاربرد های تاریخی نقش نماها » 1. نشانه های ندا

یكی از نشانه های ندا در متون گذشته ، آوردن مصوت «ا» پس از اسم بوده است .
یكی دیگر از نشانه های ندا در متون گذشته ، آوردن « ایا » پیش از اسم بوده است .
   2. انواع « را »

الف ) را : نشانه ی فك اضافه ( اضافه ی گسسته ) .

تعریف « رایِ فكّ اضافه » :
اگر مضافٌ الیه ، جلوتر از مضاف بیاید برای این كه معلوم شود ، جا به جا شده اند و در اصل تركیب اضافی بوده اند ، بین آن ها « را » می آید . این « را » نشان می دهد كه اجزای تركیب اضافی از هم تفكیك و سپس جا به جا شده اند .

ب) را : به جای حرف اضافه

پ ) را : نشانه ی مالكیت

ت ) را : نشانه ی قید
در متون گذشته ، گاهی همراه با نشانه ی « را » ، نشانه ی « مر » نیز می آمده كه امروزه از میان رفته است .
   3. حروف اضافه ( نقش نماهای متمم )

• در متون گذشته ، گاهی متمم با دو حرف اضافه می آمده است .
• نكته ی بسیار مهم : « كه » امروز فقط حرف ربط است اما در گذشته گاهی « حرف اضافه » نیز بوده است .
   « نمونه های متعدد و متنوع حذف در متون گذشته »

1. « حذف یك جمله ، به عنوان بخشی از جمله ی مركب »

2. « حذف فعل معین ، به قرینه ی لفظی جمله ی هم پایه یا ناهم پایه ( وابسته ) »

3. « حذف فعل اسنادی به قرینه ی معنوی ، از جمله هایی كه مسند آن ها ، صفت برتر ( تفضیلی ) است . »

4. « حذف فعل اسنادی از هر دو جمله ی هسته و وابسته ، به قرینه ی معنوی »

5. « حذف شناسه به قرینه ی لفظی »
   بیاموزیم :
« موضوع : معانی وكاربردهای خاص فعل »

• گاهی كلمه ای كه در نقش فعل به كار رفته و ظاهری یكسان دارد ممكن است در همه ی جمله ها ، معنای یكسانی نداشته باشد .

• مثال : كلمه ی « گرفت » در جمله های زیر معنای متفاوتی دارد ودر هر كاربردی ، فعل دیگری به حساب می آید .
   پاسخ های خود آزمایی درس ( 26 ) :
1) با فعل « پختن » جمله هایی بسازید كه هر بار معنای فعل در آن جمله ها تغییر كند .

پاسخ :
1. غذا را روی حرارت زیاد ، پخت ( معنای رایج : طبخ كردن )

2. مطلب را خوب پخت . ( پروراندن و قابل فهم كردن مطلب )

3. با حرف هایش او را پخت . ( آماده كردن ، قبولاندن چیزی به كسی ، فریب دادن )

4. حوادث روزگار ، او را پخت . ( با تجربه كردن )

5. از گرما پختم . ( داغ شدن )

6. خرما ، پخت ( = خرما پزان ) . ( رسیدن خرما )
 


  درس 27 ویرایش
دانستنی های درس 27  مروری بر خطاهای رایج زبانی و اصلاح آن ها
1. خطاهای مربوط به كاربرد « فعل »

• عبارت نادرست : « رودخانه به سرعت می رود و مسیر دائمی اش را طی خواهد كرد .
ایراد : زمان فعل های عبارت با هم متناسب نیستند : می رود ( مضارع اخباری ) ، طی خواهد كرد ( آینده )
o عبارت ویرایش شده :
رودخانه به سرعت می رود و مسیر دائمی اش را طی خواهد كرد .
رودخانه به سرعت خواهد رفت و مسیر دائمی اش را طی خواهد كرد .
رودخانه مسیر دائمی اش را به سرعت می پیماید / طی می كند ، ...
   2. خطاهای مربوط به كاربرد « حرف اضافه »

• جمله ی نادرست : به بخش بعدی ملاحظه بفرمایید .
ایراد : كاربرد نقش نمای « به » نادرست است .
o جمله ی ویرایش شده :
الف . به بخش بعدی توجه فرمایید .
ب. بخش بعدی برنامه را ملاحظه فرمایید .
   3. تعبیرهای نامناسب

• جمله ی نامناسب : خیلی وقت ها دستور العمل های خشك در نگارش به درد نمی خورند .
ایراد : تعبیرهای « خیلی وقت ها » و « به درد نمی خورند » ، گفتاری اند و مناسب این جمله نیستند .
o جمله ی ویرایش شده :
در بسیاری موارد ، دستوالعملها ( یا توصیه ها ) ی خشك در نگارش كاربرد ندارند .
بسیاری از دستورالعمل ها ( یا توصیه ها ) ی خشك ، كاربردی در نگارش ندارند .
بسیاری از دستور العمل ها ( یا توصیه ها ) ی خشكِ نگارشی ، كاربرد ندارند .
   4. ابهام و كژتابی

• تعبیر نامناسب : مستعمره ی خود مختار سنگاپور
ایراد : ابهام و كژتابی دارد زیرا بیش از یك معنی از آن استنباط می شود :
1. مستعمره ی خود مختاری كه متعلق به سنگاپور است .
2. سنگاپور ، مستعمره ی خود مختار است .

( تذكر : خود تعبیر « مستعمره ی خود مختار » نیز خالی از اشكال نیست . )
• ابهام و كژتابی ، به دلیل « قرار گرفتن اجزای جمله در جای نامناسب » ، « تتابع اضافات ( طولانی شدن تركیب اضافی ) » و « مشخص نبودن مرجع ضمیر » پدید می آید .
   5. جملات دیریاب

• عبارت نامناسب : موضوع ساده ای است كه در هر زمانی نگران كننده نباشد ، وقتی سطح انرژی بدن كاهش می یابد ، می تواند به راحتی شما را عصبانی كند و از كوره به در ببرد .
ایرادها : اركان جمله ها جا به جایی دارند / حشو دارد / جمله و تعبیر طولانی دارد / تعبیر عامیانه ی نامناسب در آن به كار رفته است .
o عبارت ویرایش شده : موضوع ساده ای كه غالبا در مواقع عادی نگران كننده نیست ، این است كه كاهش میزان انرژی بدن ، به آسانی ممكن است باعث عصبانیت شود .
این موضوع ساده و به ظاهر كم اهمیت ، همیشه وجود داشته است كه كاهش انرژی بدن ، گاهی به آسانی سبب عصبانیت می شود .
میزان انرژی بدن ، موضوع ساده ای است كه در مواقع عادی معمولا نگران كننده نیست اما كاهش آن به آسانی می تواند باعث عصبانیت شود .
   6. دراز نویسی

• عبارت نامناسب : در بیشتر موارد ، اگر از چسب به حد كفایت استفاده نشود یا بیش از حد مورد لزوم از چسب استفاده به عمل آید ، به صافی و شفافیت كتاب آسیب وارد می كند .
o عبارت ویرایش شده : اگر از چسب ، كم تر یا بیش تر از حد معمول استفاده شود ، به صافی و شفافیت كتاب آسیب می رساند .
   7. تكرار

• عبارت نامناسب : قیمت اجناس و كالاهای اساسی قیمت گذاری شده از سوی دولت ، در شهرهای مختلف به نسبت های مختلف ، كاهش قیمت داشته است .
ایراد آشكار : تكرار واژه های « قیمت » و م مختلف » ، جمله را طولانی و مفهوم آن را دیریاب كرده است .
o عبارت ویرایش شده : قیمت كالاهای اساسی كه دولت ، آن ها را نرخ گذاری كرده ، در شهرها به نسبت های گوناگون كاهش یافته است .
   8. تأثیر ترجمه

• ترجمه ، آثاری مثبت و منفی به همراه دارد .    « آثار مثبت ترجمه »

• فواید و آثار مثبت ترجمه ، عبارت اند از :
1. دایره ی واژگان زبان را غنی و گسترده می كند .
2. شیوه های بیان تازه را ایجاد می كند .
3. قوه ی خلاقیت را به كار می اندازد .
   « آثار منفی ترجمه »

• نتایج و آثار منفی ترجمه ، عبارت اند از :
رواج گرته برداری های نادرست ؛ یعنی ، ترجمه ی لفظ به لفظ تركیب ها و اصطلاحات بیگانه ، كه سبب ابهام در زبان وام گیرنده می شود .
   9. نو آوری های كاذب

نوآوری به جا و مناسب ، ستوده است ، در غیر این صورت ، زبان را نابود می كند .    « برخی از نوآوری های كاذب در زبان فارسی » :

1. سره نویسی ( فقط استفاده از واژه های بومی و پرهیز كامل از كاربرد هر گونه واژه ی بیگانه)
2. كهنه گرایی ( گرایش به استفاده از واژه های قدیمی زبان )
3. عربی مآبی ( گرایش به استفاده از واژه های عربی )
4. كاربرد فراوان واژه های فرنگی در حالی كه بسیاری از آن ها ، برابرهای فارسی هم دارند .
5. تكلف های علمی
6. تفنن های شاعرانه
   10. خطاهای كاربردی دیگر

جمله ی نامناسب : فكر مغشوش خود را به آن چه كه می بیند ، می سپارد .
ایراد : كاربرد واژه ی كه ، غیر ضروری است .
جمله ی ویرایش شده : فكر پریشان ( مغشوش ) خود را به آن چه می بیند ( یا به هر چه می بیند ) ، می سپارد.
   بیاموزیم :
موضوع : تغییر تلفظ برخی واژه های بیگانه ، مطابق با ویژگی های آوایی زبان فارسی

• همه ی واژه های بیگانه با همان تلفظ اصلی خود وارد زبان فارسی نشده اند بلكه فارسی زبانان ، تلفظ برخی از آن ها را مطابق با ویژگی های آوایی زبان خود ، تغییر داده اند .

پاسخ های خود آزمایی درس ( 27 ) :
1. جمله های زیر را ویرایش كنید .

•این موضوع در جلسه ی امروز مطرح و مغایر اهداف شركت تشخیص داده شد .

این موضوع در جلسه ی امروز مطرح گردید و مغایر اهداف شكرت تشخیص داده شد .

• هر نواری را سالی یك بار استفاده می كنند .
از هر نوار یك بار در سال استفاده می كنند .

• دروازه بان ، توپ را برای مدافع كناری واگذار كرد .
دروازه بان ، توپ را به مدافع كناری واگذار كرد . / دروازه بان ، توپ را برای مدافع كناری ارسال كرد( فرستاد ) .
 
نوشته شده توسط:asal roohi

ویرایش:--

How can we increase our height?
شنبه 14 مرداد 1396 08:13 ق.ظ
I'm amazed, I have to admit. Seldom do I encounter a blog that's both
educative and interesting, and let me tell you, you have hit the nail on the head.
The problem is something which too few people are speaking intelligently about.
Now i'm very happy I stumbled across this during my hunt for something regarding this.
BHW
جمعه 1 اردیبهشت 1396 01:32 ب.ظ
I have read so many articles or reviews about the blogger lovers but this paragraph is
really a pleasant paragraph, keep it up.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آرشیو

آخرین پستها

نویسندگان

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

جستجو