تبلیغات
red love - گوهره عشق
red love

مدیر وبلاگ : asal roohi

گوهره عشق

جمعه 23 بهمن 1388  ساعت: 03:48 ب.ظ

نظرات() 


  درس پنجم : بازرگان و طرّار
درس ششم : دیواردرس پنجم : بازرگان و طرّار
«فرج بعد از شدت» ترجمه ی كتاب عربی «الفرج بعد الشدة» اثر قاضی محسن تنوخی (متوفی 384 قمری) است. حسین بن اسعد دهستانی این كتاب را در قرن 6 به فارسی ترجمه كرده است. این كتاب سه جلدی حاوی داستانهای متعدد و متنوع با موضوعاتی مانند عشق، امید، ترس از خدا و ابتلای پیامبران است. شدت گرفتاریها و مشكلات قهرمانان هر یك از این داستانهای سنتی، كه در نهایت به فرج و نجات می انجامد بر جاذبه ی كتاب می افزاید.  خودآزمایی :  1 – شغل بزار در جوانی چه بود؟

شناسایی دزدان و كشف سرقت اموال مسروقه    2 – دو عنصر داستانی را در درس بیابید:

زاویه دید و شخصیت : داستان از زبان سوم شخص تعریف شده است. با این توضیح مشخص است كه شخصیت (قهرمان) داستان خود راوی نیست، این شخصیت در محدوده ی این داستان، ویژگی اخلاقی یكسانی و پایداری دارد. به «درون مایه» داستان نیز در آخرین عبارت متن اشاره شده است.    3 - نمونه ای دیگر از داستان های سنتی را معرفی كنید:

داستان سمك عیار كه نویسنده ی آن فرامرز بن خدا دادست. زمان نگارش كتاب احتمالاً قرن ششم یا هفتم است. بیشتر قهرمانان این كتاب از میان مردم عامه برخاسته اند و بسیاری از كارها بدست همین مردم عامه و به خصوص فرودستان انجام می شود. قهرمان اصلی كتاب مردی است كوچك اندام ، دلیر و جوانمرد و بسیار هوشیار و زیرك    4 – با توجه به عبارات زیر به پرسشها پاسخ دهید:
«در شهر بغداد مردی بود كه در اول روز جوانی غره ای ایام زندگانی ، تفحص كار دزدان و بحث احوال طراران كردی و هر كجا سرقه ای كردندی ، پای در میان نهادی ولی بیرون بردی و به دست باز آوردی و به آخر عمر از آن حرفت توبه كرده بود و به بزازی مشغول شده»
1 – معادل امروزی «سرقه كردندی» چیست؟

سرقت می كردند.    2 – مفهوم این دو كنایه را بنویسید :پای در میان نهادی ، پی بیرون بردی

پای در میان نهادن «‌وارد ماجرا شدن» / پی بیرون بردن : كشف و شناسایی كردن    3 – در مقایسه و كنایه ی بالا، با هم چه آرایه ای ادبی دیگری یافت می شود؟

تضاد واژه های میان و برون و تا اندازه ای در نهادن و بردن    4 – پرهیز از تكرار واژه از ویژگیهای این عبارت است سه مورد از این ویژگی را نشان دهید:

«اول و غرّه» تفحص و بحث ، كار و احوال ، روز و ایام‌، پای و پی ، مترادف هایی هستند كه استفاده از آنها به منظور پرهیز از تكرار واژه بوده است.    5 – جمله ی «پاسبان را گمان چنان افتاد كه محاسبه ای می كند» را بازگردانی كنید :

پاپ بان گمان كرد كه او مشغول حساب و كتاب است.    6 – معنی واژه های مشخص شده را بنویسید.

1 – چهار «رزمه» از جامه های قیمتی :
رزمه : بقچه

2 – فرزندان من بدان انعام كه «دوش» فرمودی ، بیاسودند.
خداوند : صاحب

3 - «به فراست» صادق دانست كه حال چیست .
فراست : به زیركی دریافتن

4 – به فلان «مَشْرع» ، «ملّاح» ی خواستی .
مشرع : جای ورود آب ، مفرد مشارع / ملاّح : كشتیبان

5 – بزار قفل را «حیله كرد» تا بگشاد
حیله كرد : كوشید
  

درس ششم :
دیوار

داستان «دیوار» اثر جمال میرصادقی (متولد 1312) نویسنده و منتقد ادبی معاصر، ظاهراً موضوعی ساده و معمولی دارد اما در ورای زبان ساده و صمیمی آن ، بیانی استعاری و نمادین دیده می شود. فضای ساده داستان، دنیای صادقانه كودكان را به تصویر می كشد كه دیوار را سدی در برابر آزادیهای كودكانه خود می پندارند. از سوی دیگر، دیوار نماد جدایی انسان ها و مانع تفاهم جوامع بشری است و بیگانگی ها را افزایش می دهد. از آثار میرصادقی در زمینه نقد داستان می توان به ادبیات داستانی و عناصر داستان و از مجموعه داستانهای وی به داستان های «دوالپا» ، «هراس» و «مسافرهای شب» اشاره كرد.    خود آزمایی درس 6 :
1 – درباره زاویه ی دید داستان توضیح دهید.

داستان از زبان سوم شخص تعریف شده است نویسنده بی آنكه كوچكترین نقشی در داستان به عهده داشته باشد. همه جا حضور دارد و به عنوان «دانای كل» از احساسات اشخاص داستان هم با خبر است.    2 – اگر این داستان را داستان نمادین به حساب بیاوریم ، هر یك از عناصر زیر نماد چیست؟
بنا، دیوار ، همسایه

بنا: نماد كسانی است كه هدف و تلاش آنها ایجاد جدایی و اختلاف است. تفرقه افكنی وسیله ی ادامه ی حیات آنهاست.
دیوار : نماد جدایی انسانها و مانع تفاهم جوامع بشری است و بیگانگی ها را افزایش می دهد.
همسایه : نماد همه كسانی است كه زندگی مشترك در كنار آنها مفهوم و زیبایی دارد، مردم
   3 – استدلال مادر را توجیه ساختن دیوار چگونه ارزیابی می كنید؟

مادر از طرح سؤال نامبرده درباره اینكه چرا بین خانه ها دیوار است تعجب می كند، او معتقد است كه وجود دیوار بین خانه ها كاملاً طبیعی و ضروری است. ما در برابر این پرسش، نماد كسانی است كه فاصله ی بین انسان ها را به عنوان حقیقتی مسلم و طبیعی پذیرفته اند.

4 – درباره این جمله توضیح دهید.« دیوار ناگهان ازجا تكان خورد و با چشم گنده ی سرخش چپ چپ به او نگاه كرد».
با توجه به نوع نگاه ناصر، به وسعت دیوارنویسنده دیوار را همان دیو دانسته كه قصد نابودی تفاهم و همدلی را دارد.


  فصل چهارم : نثر فارسی
درآمدی بر نثر فارسی :
درس نهم : داستان در آتش افكندن ابراهیم (ع):درآمدی بر نثر فارسی :
ادبیات یكی از گونه های هنر است و كلمات، مصالح و موادی هستند كه نویسنده یا شعر با بهره گیری از عواطف و تخیلات خویش آنها را بكار می گیرد و اثری ادبی و هنری می آفریند. در نثر ادبی نویسنده تلاش می كند اندیشه ها و عواطف خویش را در قالب مناسبت ترین جملات بیان كند. نثر فارسی، مصرف ذوق درخشان و والای ایرانیان است كه مردم آن را شایسته نگهداری می دانند و از خواندن و شنیدنش لذت می برند.
آثار نثر فارسی گاه بر پایه شیوه ی نگارش تقسیم بندی شده اند مانند : نثر ساده ، فنی ، مسجع و متكلف و گاه براساس دوره های زمانی است از آغاز تا قرن ششم ، از قرن ششم تا هشتم و گاه نیز بر اساس محتوا، تقسیم می شود مانند نثر تاریخی، مذهبی، داستانی و حماسی.
نثر مرسل نثری است ساده و روشن با جملات كوتاه كه از لغات مهجور عربی خالی است. در این نوع نثر از مترادفات استفاده نمی شود. توصیفات كلی و كوتاه است و بیشتر به امور بیرونی معطوف است. به نثر مرسل نثر سبك خراسان، نثر بلعمی و نثر دوره ی اول نیز می گویند. قصص الانبیاء ، ترجمه ی تاریخ طبری، تفسیر طبری، ازنمونه های نثر مرسل است.
• نثر بنیابین نثر منشیان و دبیران عهد غزنوی است كه در پایان دوره نثر مرسل و آغاز نثر فنی به فاصله ای نیم قرن ظاهر می شود. این نوع نثر هم سادگی و استواری نثر مرسل را دارا و هم نشانه هایی از آمیختگی نظم و نثر و ورود لغات عربی و آیات و ا حادیث نشر فنی را به همراه دارد تاریخ بیهقی ، سیاست نامه ی نظام الملك، قابوس نامه عنصرالمعالی از این جمله اند.
• نثر فنی نثری است كه می خواهد به شعر نزدیك شود و به این جهت هم از نظر زبان و هم از نظر فكر و هم از نظر ویژگیهای ادبی نمی توان آن را نثر دانست بلكه نثری است شعر وار كه دارای زبان تصویری و سرشار از آرایه های ادبی است. آغازگر این سبك نصرالله منشی است. در این نوع نثر از آیات و احادیث و ضرب المثل های عربی زیاد استفاده می شود و توصیف بر خبر برتری دارد و شعر و نثر با هم آمیخته می شود. كلیلكه و دمنه نمونه ای از این نوع نثر است. نثر مصنوع و متكلف نثری است كه لبریز از تكلف و كاربرد و آرایه های ادبی است به نحوی كه گاه معنایی تحت تأثیر لفظ قرار می گیرد.
• تاریخ جهان گشای جوینی، مقامات حمیدی و حبیب السر خواند نمونه هایی از این نوع نثر هستند.
• در دوره مشروطه نویسندگان از تكلف، دوری و اصل ساده نویسی و حفظ اصالت معنی را رعایت می كنند . نوشته های میرزا فتحعلی آخوند زاده و طالبوف و حاج زین العابدین مراغه ای نمونه ای از این نوع نثر است. 

درس نهم :
داستان در آتش افكندن ابراهیم (ع):

قصص الانبیاء اثر ابواسحاق ابراهیم بن منصور نیشابوری (قرن پنجم هجری) :
نمونه دیگری از كهن فارسی است كه با نثری ساده و روان نگارش یافته است. نویسنده ی این كتاب به بیان داستانهایی از پیامبران و برگزیدگان می پردازد كه منبع و مأخذ آنها را در بسیاری از حكایت های قرآن مجید را می توان یافت. داستانهای شیرین و دلپذیر این اثر ارزشمند ضمن برخورداری از ارزش ادبی، دارای ارزش تربیتی نیز هستند. این داستان نیز یكی از داستان های قصص الانبیاء است.
   خود آزمایی درس 9 :
1 – دو نمونه از ویژگی های نثر مرسل را با ذكر مثال از درس بیان كنید :

در كوتاهی جمله ها، تكرار كلمات ، پرهیز از واژه های مترادف ، خالی بودن از واژه های دشوار و برعكس فراوانی واژه های فارسی، كمی آرایه های ادبی و در نتیجه سادگی و روشنی مفهوم عبارات در سراسر هر دو متن كاملاً مشهود است.
برای نمونه
الف : ملك مرایشان را سه روز فرمان داد / و ایشان بدان سه روز اندر به یك جا بنشستند / و تدبیر كردند گریختن را / و هر شش تن برخاستند/ و از شهر برفتند/ و همی رفتند / و روی به كوه نهادند / فراشیانی رسیدند/ و یكی رمه ی گوسپند دیدند / آن شبان ایشان را گفت / كجا همی روید؟

ب : ابراهیم چون به میان آتش بیارامید / ملك تعالی – آتش را بر روی سرد گردانید / و خطاب به آتش گفت / ای آتش سرد باش بر ابراهیم / سرد با سلامت باش / و اگر چنان نگفتی / ابراهیم از سردی طاقت نداشتی
   2 – دو نمونه از نشانه های كهنگی سبك «قصص الانبیاء» را از متن پیدا كنید.

الف : ساخت فعل مستقبل به صورت كامل --> = همراه با حرف ن) -->عذاب خواهم كردن ساخت وجه مصدری به صورت كامل --> = همراه با حرفِ ن ) --> نتوانست رفتن
ب : كاربرد واژه هایی كه تغییر معنا داده اند --> پاره كرده است :‌شكسته است.
پ : كاربرد واژه هایی كه متروك شده اند --> بتش
ت : جابه جایی اركان جمله --> هیزم آرید سوختن ابراهیم را ، نتوانستند نزدیك آتش شدن از تپش و ...
ث : تكرار واژه ها و كوتاهی جمله ها --> ابراهیم چون بر میان آتش بیارامید، ملك تعالی آتش را بر وی سرد گردانید و خطاب به آتش گفت : ای آتش سرد باش بر ابراهیم سرد و سلامت باش و ...
ج : ساخت ماضی استمراری به صورت بن ماضی + ی --> اگر چنان نگفتی ، ابراهیم از سردی طاقت نداشتی
ج : كاربرد علامت «مر» --> نمرود و نریمان را گفت .
ج : كاربرد «را» به جز نشانه ی مفعولی . نمرود و نریمان را --> حرف اضافه ، مرا آرزوست -->رای مالكیت ) و ...
   3 – منظور از عبارت «كار و بار حشمت ایشان برود» چیست؟

اعتبار موفقیت گذشته آنها از بین برود.    4 – دو كلمه از متن قصص الانبیاء پیدا كنید كه امروز با مفهومی متفاوت بكار می روند.

پاره كردن --> شكستن
تب --> مطلق گرما
ایمن --> مطمئن
فرمودن --> دستور دادن
   5 – با توجه به داستان حضرت ابراهیم (ع) این بیت حافظ را توضیح دهید و آرایه های شاخص آن را بنویسید :
یا رب این آتش كه بر جان من است
سردكن زان سان كه كردی بر خلیل

خدایا هم چنان كه با قدرت بیكران خود آتش سرد را دلپذیر كردی به این آتش شوق و اشتیاق من كه تو را عاشقانه دوست دارم – عنایتی كن و مرا به خود نزدیك تر گردان. بارزترین آرایه ی بیت«تلمیح» است كه آرایه ی «تشبیه» را نیز همراه خود دارد. «آتش» هم استعاره از شوق درون است. آتش و سردی تضاد و واژه های «جان و سان» جناس اند.    6 – بارزترین نشانه های كهنگی عبارت زیر را بنویسید:
«آن گاه برفتند و هیزم بیاوردند و بر یك دیگر بنهادند و نفت در زدند»

كوتاهی جمله ها، سادگی معنی جمله ها، فارسی بودن واژه ها، ساخت ماضی مطلق به صورت «ب» + «بن ماضی» + شناسه    7 – نوع «را» در جمله های زیر چیست؟
«چنین خدای كه تو راست» و « مرا آرزوست كه »

اصطلاحاً رای مالكیت است --> چندین خدای كه تو داری من آرزو دارم.    8 – جمله پایانی عبارت زیر چه نوع جمله ی پرسشی است ؟
«نمرود را گفتند : چندین سال خداوندی كردی ، اكنون بندگی كنی ؟»

پرسشی انكاری است --> نباید بندگی كنی    9 – در هر یك از جمله های زیر نشانه های بارز كهنگی متن را مشخص كنید :

1. اگر او كوهی بودی ، نیست شده بودی --> ساخت ماضی استمراری با نشانه «ی» در آخر فعل ماضی
2. ابراهیم بیرون آمد از میان آتش به سلامت --> جابه جایی اركان جمله


  درس دهم : بردار كردن حسنك
درس یازدهم : داستان شیر و گاودرس دهم : بردار كردن حسنك
تاریخ بیهقی یا تاریخ مسعودی اثر ابوالفضل بیهقی در قرن پنجم -->470 – 385 ه‍ ق) به فارسی نوشته شده است. موضوع اصلی این كتاب تاریخ سلطنت مسعود، پسر محمود غزنوی است. اما درباره تاریخ غزنویان قبل از مسعود ، سامانیان، صفاریان، سلجوقیان و تاریخ ادب فارسی نیز مطالب مفیدی دارد.سادگی طبیعی و استفاده از امكانات زبان عامه و تلفیق آن با اطلاعات و آگاهی های تجربه شده ی نویسنده، به نثر كتاب درخشندگی خاصی بخشیده است. این كتاب علاوه بر فواید تاریخی، ادبی، اخلاقی و دربردارنده ی اطلاعات زیادی درباره آداب و رسوم اجتماعی روزگار نویسنده نیز هست. داستان «برداركردن حسنك» نمونه ای از نثر بنیامین است كه در كتاب تاریخ بیهقی می خوانیم.  حسنك وزیر :

وزیر قدرتمند سلطان محمود كه در زمان حكومت سلطنت مسعود به دار آویخته شد.
ابوعلی حسن بن میكال – معروف به حسنك – از خاندان میكائلیان -->آل میكال) بود.
این خاندان در قرن چهارم و پنجم از شهرت و نفوذ بسیاری برخوردار بوده اند و در نیشابور، املاك و موقوفات بسیاری داشته اند. در سال 419 ه‍ ق سلطان محمود، احمدبن حسن ممیزی را از وزارت بركنار كرد و حسنك را به جای او به وزارت منصوب كرد و او تا پایان حیات سلطان محمود در این سمت باقی ماند اما زمانی كه مسعود به حكومت دست یافت به بهانه ی اینكه خلیفه ی بغداد حسنك را قرمطی خوانده بود اموال او را مصادره كرد و خود او را به دسیسه ی بوسهل به دار آویخت. -->سال 425 ه‍.ق) سلطان محمود به محمد، به فرزندش، توجه بیشتری داشت ، مسعود پسر بزرگترسلطان محمود، مورد بی مهری پدر بود، حسنك هم به پیروی از سلطان محمود، با شاهزاده مسعود مخالفت كرد و پس از مرگ محمود، شاهزاده محمد را در رسیدن به حكومت یاری داد. این اقدامات مایه ی دل آزردگی مسعود از حسنك شده بود.
   خودآزمایی درس 10 :
1 – معنی عبارت های زیررا بنویسید

به باب خواجه هیچ قصدی نكردم و كسان خواجه را نواخته داشتم. در مورد خواجه در مدت وزارتم هیچگونه اقدام سوئی نكردم بلكه به اطرافیان و بستگان خواجه رسیدگی و توجه می كردم. جهان خوردم و كارها راندم . از دنیا و نعمت هایش استفاده ها بردم و در مسؤولیتی كه داشتم كارهای بزرگی انجام دادم. این همه اسباب منازعت و مكاوحت از بهر حكام دنیا به یك سوی نهادند. با فرارسیدن مرگ، این همه بهانه ها برای دشمنی و جنگ و جدال را كه به خاطر این دنیا و ثروت ناچیر است – كنار گذاشتند. به پاسخ آنكه از وی رفت ، گرفتار. در جهان دیگر گرفتار پاسخ دادن به كارهایی است كه تا زنده بود از او سر زد و منظور این است كه بسیار مردم آزار بود.    2 – با توجه به متن درس، دو نمونه از ویژگیهای درس بیهقی را بنویسید:

الف – فراوانی جملات كوتاه مثل :‌حسنك برخاست
ب – جابه جایی در اجزای جمله كه نثر را به زبان گفتار نزدیك كرده است.
پ - روانی و خوش آهنگی جمله ها به طوری كه خواننده هنگام خواندن آهنگ زیبایی را احساس می كند :‌مثال : جهان خوردم ، كارها راندم و عاقبت كار آدمی مرگ است ...
   3 – عبارت «مشتی رند را سیم دادند كه سنگ زنند» بیانگر چیست؟

بیانگر این است كه جمعیت حاضر در صحنه با اعدام حسنك مخالف بوده اند ولی گردانندگان صحنه به عده ای ولگرد پول می دهند تا جلو بیایند و سنگ پرتاب كنند تا وانمود شود كه مردم با این اعدام و سنگسار موافقند و به تعبیر دیگر، خواست حكومت باخواست مردم یكسان نبود.   

درس یازدهم :
داستان شیر و گاو

كلیله و دمنه كتابی است مشتمل بر داستانهایی كه از زبان حیوانات نقل شده است. این كتاب در عهد ساسانیان از زبان سانسكریت به پهلوی منتقل شد و بعدها عبدالله بن مقفع آن را از پهلوی به عربی ترجمه كرد. در نیمه قرن ششم هجری ابوالمعالی نصرالله منشی كلیله و دمنه را از عربی به فارسی برگرداند و امثال و اشعاری به فارسی و عربی به آن افزود . نثر شیوا و سخته ی این كتاب به گونه ای است كه می توان آن را از امهات كتاب های ادبی فارسی و نمونه ی برجسته نثر فنی به شمار آورد. این درس خلاصه ای از باب «باب الله والثور» از كلیله و دمنه است.    خودآزمایی درس 11:
1 – معنی عبارت های زیر را به نثر ساده و روان بنویسید:
چه می بینی در كار مَلك كه بر جای قرار كرده است و حركت و نشاط فرو گذاشته ؟

نظر تو درباره شیر كه بر خلاف گذشته در یك جا ماندگار شده و جنبش و نشاطی ندارد چیست؟

پشت و پناه سپاه من بود. در دیده ی دشمنان خار و برروی دوستان خال .
به راستی كه او پشتیبان خوبی برای سپاه من بود، او از نظر دشمنان مثل خار در چشم مایه ی آزار بود و مانند خال در صورت، به جمع دوستانش جمال و زیبایی می بخشید.

هر كه را رأی ضعیف و عقل سخیف است. از درجت عالی به رتبت خامل گراید.
كسی كه از اندیشه و فكر قوی و سالمی برخوردار نیست، اگر مقام و منزلتی دارد آن را از دست می دهد.
   2 – با توجه به متن سه ویژگی سبك كلیله و دمنه را بیان كنید.

الف – استفاده فراوان از واژه های دشوار و نیمه دشوار عربی
ب : اطناب دو جمله ها
پ : فراوانی مترادفات
ت : كوتاهی جمله ها
ث : حذف افعال به قرینه
ج : خلاف شناسه به قرینه
چ : جابه جایی در اجزای جمله
ح : استواری و شیوایی كلام و استفاده از آرایه های عربی، از جمله تمثیل، كنایه ، تضاد ، سجع و جناس
خ : ارائه آموزش های اخلاقی، تربیتی و اجتماعی در قالب داستانها تمثیلی و از زبان حیوانات
   3 – گاو، شیر ، كلیله و دمنه ، نمایندگان چه شخصیتهایی هستند؟

گاو : صبور ، مهربان ، خیرخواه و خردمند است و به همین خاطردشمنان حسود بسیاری دارد.
شیر : قدرتمند است اما در قضاوت عجول است و اندیشیده عمل نمی كند.
كلیله : از گذشت روزگار تجربه ها آموخته است، او قانع ، عاقبت اندیش، عافیت طلب و خیرخواه است.
دمنه : طالب قدرت و موقعیت و اسم و رسم است ولی خواهد به هر قیمتی كه شده به آن برسد. او حسود و فتنه انگیز است، قانع و دور اندیش و خردمند نیست.
   4 – سه نمونه از تمثیل های رایج از درس را پیدا كنید و بنویسید.

الف – سگ گرسنه به استخوانی شاد شود و به پاره ای نان خشنود گردد و شیرباز اگر در میان شكار خرگوش، گوری بیند، دست از خرگوش بدار و روی به گور آورد.
ب – فروغ آتش، اگر چه فروزنده خواهد كه پست سوزد – به ارتفاع گردید.
پ – چون خوره در دندان جای گرفت، از درد او شفا نیابد مگر به قلع .
ت – نهال كردار و تخم گفتار چنان كه پرورده و كاشته شود، به ثمرت رسد.
   5 – معنای كنایی عبارت های زیر را بنویسید.

گرم شكمی --> كنایه از حرص و آز
بربادنشاندن -->كنایه از گمراه كردن
   6 – كلیله عاقبت وخیم را در چه می دانست؟

آگاه شدن شیراز دشمنی و فتنه ی دمنه و پشتیبانی از بدعهدی و اندوه زیاد به خاطر از دست رفتن شنزبه و عذاب شدید وجدان كه سرانجام آن خشم و انتقام شیر و نابودی دمنه خواهد بود. دمنه گفت : عاقبت وخیم كدام است؟ كلیلكه گفت، رنج نفس شیر و ....  نوشته شده توسط:asal roohi

ویرایش:--

https://www.mbusc.com.au/contacts
جمعه 6 اردیبهشت 1398 11:55 ب.ظ
ブランド靴コピー、ブランド靴コピー通販激安人気大定番!大注目ブランド靴コピーN品
https://led-displays.ru/symb
جمعه 6 اردیبهشت 1398 11:54 ب.ظ
お客様の発信メールのアドレスやドメイン名を受信出来る設定にしてください。。。全品送料無料
http://www.mindywenderfitness.com/fitness/turbo-fire/
پنجشنبه 5 اردیبهشت 1398 10:35 ق.ظ
グッチコピー専門店、激安、送料無料。日本最大のスーパーコピーブランド通販専門店 。偽物の バッグ
http://www.ilcervellone.it/summertour/
پنجشنبه 5 اردیبهشت 1398 10:34 ق.ظ
偽物激安通販店!
Cialis online
شنبه 18 فروردین 1397 01:58 ق.ظ

Truly lots of great advice!
cialis 20 mg cost cialis coupon safe site to buy cialis online purchasing cialis on the internet cialis generique trusted tabled cialis softabs cialis with 2 days delivery acquistare cialis internet cialis 5 mg schweiz calis
Cialis generic
جمعه 3 فروردین 1397 11:41 ب.ظ

Whoa a lot of useful advice.
cialis y deporte cialis online chinese cialis 50 mg click now buy cialis brand cialis cipla best buy sialis buy cialis uk no prescription cialis prezzo di mercato purchasing cialis on the internet cialis rezeptfrei
Buy generic cialis
دوشنبه 28 اسفند 1396 05:19 ق.ظ

You said it perfectly.!
price cialis best cialis billig callus achat cialis en europe cialis efficacit cheap cialis buy cialis online nz purchase once a day cialis cialis canada cialis canada on line
Todd
پنجشنبه 16 آذر 1396 08:28 ب.ظ
Every weekend i used to pay a quick visit this web page, because i
want enjoyment, since this this web site conations really fastidious funny material
too.
What is limb lengthening surgery?
سه شنبه 28 شهریور 1396 05:45 ق.ظ
Hi, I think your website might be having browser compatibility issues.
When I look at your blog in Opera, it looks fine but when opening in Internet Explorer,
it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up!

Other then that, great blog!
helen
شنبه 22 آبان 1389 10:14 ب.ظ
khaili khub bud,mamnun
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آرشیو

آخرین پستها

نویسندگان

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

جستجو