تبلیغات
red love - گوهره عشق
red love

مدیر وبلاگ : asal roohi

گوهره عشق

جمعه 23 بهمن 1388  ساعت: 06:39 ب.ظ

نظرات() 


  درس بیست و ششم :
درس بیست و هفتم : تولدی دیگردرس بیست و ششم :  خودآزمایی :
1 – پیام اخلاقی هر یك از حكایت ها و اشعار درس را بنویسید:

در حكایت «زاهد و پادشاه» ، «ریاكاری» مورد سرزنش قرار گرفته است.
در حكایت «بادنجان و بورانی» زشتی سخن و رفتار افراد چاپلوس و متملق نكوهش شده .
حكایت «ظلمت خاص» از بی لیاقتی و حماقت حاكم سخن می گوید.
در حكایت «دوستان شیطان» از دروغ گویی و مردم دروغ گو، انتقاد شده است.
مضمون حكایت «شعار عاقلان»‌انتقاد از ناآگاهی و جهالت اكثریت مردم روزگار است.
در حكایت «عسل قاتل» از صفت ناپسند «خسیسی» انتقادشده است.
حكایت «شرمساری» انتقاد از نداشتن شایستگی و مهارت اطباست.
مضمون حكایت در انتظار جنازه نكوهش بخل و خساست است.
پیام اخلاقی شعر آن است كه : روزگار به هیچ كس وفادار نخواهد بود، مرگ حق است و ظلم بدترین شیوه ای است كه انسان در زندگی برمی گزیند، نباید از مرگ غافل بود از گذشتگان باید عبرت گرفت، از آزار و ظلم به دیگران باید پرهیز كرد و زندگانی را به نیكنامی به پایان رسانید.
   2 – كدام بیت درس، با بیت زیر از قصیده ی ایوان مدائن خاقانی تناسب دارد؟
ما بارگه دادیم، این رفت ستم بر ما/ برقصر ستمكاران تا خود چه رسد خندان

چون داد عادلان به جان در، بقا نكرد / بیداد ظالمان شما نیز بگذرد    3 – مفهوم آیه ی «كلّ نفسِ ذائقة الموت ...» از سوره ی آل عمران در كدام بیت آمده است؟

آب اجل كه هست گلوگیر خاص و عام    بیداد ظالمان :

یكی از قصاید اجتماعی و انتقادی مؤثر در تاریخ شعر و شاعری ایران، قصیده ی زیر از سیف فرغانی شاعر و منتقد اجتماعی قرن هفتم است. سیف در این شعر، ضمن اینكه طبقه ی مرفه و حاكم عصر خویش را نقد می كند. ناپایداری ایام خوش آنان را با تعبیرات گوناگون هشدار می دهد.
خودآزمایی : سؤالات این درس نیز با سؤالات درس زاهد و پادشاه، (درس بیست و ششم) آمده است.
  

درس بیست و هفتم :
تولدی دیگر :

آنچه می خوانیم نوشته ی طنزآمیز است كه با اندك تغییر از جمله ی گل آقا (مهرماه 77) برگزیده ایم. این طنز به قلم یكی از نویسندگان آن مجله به نام دكتر مسعود كیمیاگر(تولد 1323) با نام مستعار گل پسر نوشته شده است. نویسنده در این طنز می كوشد یكی از مشكلات اجتماعی را مطرح می كند.    خودآزمایی : درس 27:
1 – عنوان جذاب، شروع خوب و پایان مناسب از ویژگیهای طنز اجتماعی است . درس را از این دیدگاه بررسی كنید.

عنوان چون صراحت و روشنی ندارد، توجه خواننده را جلب می كند. منظور از تولد دیگر چیست؟ تولدی دیگر یك مفهوم كتابی هم دارد. از تحول بزرگ و مثبتی كه در زندگی كسی اتفاق می افتد، به تولدی دیگر تعبیه می كنند. از این رو دو پهلو بودن و جنبه ایهامی عنوان، اولین امتیاز این نوشته است.
شروع داستان نیز با عبارتی كوتاه كنجكاوی خواننده را برمی انگیزد او را به دنبال كردن ماجرا علاقمند می كند. این ایهام شیرین تا انتهای ماجرا همچنان در ذهن خواننده باقی است و سرانجام در پایان، گره گشایی می شود و خواننده به رابطه ی ازدواج مریم به مدیریت رسیدن پدر و مادرش پی می برد.
   2 – دو تركیب از بر ساخته های نویسنده را كه بر تأثیر گذاری و زیبایی نوشته ی طنزآمیز او افزوده است بنویسید:

كار جاسازی به شكل مطلوبی انجام شد ... و صندوق عقب خودرو، بدون هیچگونه «آش مالی» و «خورش زدگی» از عهده ی این مهم برآمد.
دید و بازدیدهای تازه عروس و «ماه داماد» تمام شده بود كه ...
   3 – نمونه ای از تغییر زاویه ی دید را در درس بیابید و بنویسید.

نویسنده راوی داستان است اما در بخش كوتاهی جای خود را به دوم شخص می دهد و خود را كه گوینده است مخاطب قرار می دهد.
دید و بازدیدهای تازه عروس و داماد تمام نشده بود كه خام یك روز مژده داد : چه نشسته ای كه به زودی پدربزرگ خواهی شد. شنیدن لقب پدربزرگ احساس دوگانه ای به آدم می داد، از یك طرف خوش حال بود كه بالاخره بچه هایت سرو سامان گرفته اند. از طرف دیگر كلیه می خوردی كه ای دل غافل، عمر عزیز چه زود می گذرد چه دردسرتان بدهم .
   4 – در طنزگاهی از كلمات و اصطلاحات غیررایج در فارسی امروز استفاده می شود. مانند «متعلقان» به جای زن و فرزند، دو مورد دیگر را در درس بیابید و بنویسید:

قرار شد این دو قلم جنس را در منزل خودمان بپزیم و ... به كاشانه ی «حبیه» منتقل كنیم.
یقیناً برای گذراندن دوران نقاهت هم جایگاهی خوشتر و شیرین تر از منزل ما پیدا نمی شد.
برنامه نگهداری تو ای عزیزتر از جان نیز در ساعاتی كه «والده ی مكرمه شان» در اداره به سر می بردند به ما واگذار شد.   فصل دوازدهم :‌ادبیات توصیفی
درس بیست ونهم
درسی سی امفصل دوازدهم :‌ادبیات توصیفی
درآمدی بر ادبیات توصیفی :
بخش عظیمی از ادبیات غنی فارسی ما ماهیتی «توصیفی» دارد. توصیف هنرمندانه شاعر از «طبیعت» ، «خود» ، «جامعه » درون مایه های ارزشمندی است كه ادبیات ما را عمق و غنا بخشیده است. شاعران بزرگی همچون رودكی، فرخی ، منوچهری و عنصری از دوره آغازین شعر فارسی در توصیف زیبایی های طبیعت پیش تاز و آغازگر بوده اند. ابتكارات و نوآوریهای چنین شعرایی در وصف شب ، روز، صبح ، غروب، باغ و بستان، زمین و آسمان ، فصل ها و ... حاكی از انس و الفتی است كه با طبیعت داشته اند.
توصیف طبیعت در دیگر دوره های ادبی با فراز و نشیب هایی همچنان ادامه یافته است و همچنان ادامه دارد. توصیف از «خود» را در آثار شاعران گذشته و امروز با زمینه های متعددی چون شرح و بیان غم ها و شادیها و تأملات شخصی و عاطفی می بینیم. قسمت عمده ای از رباعیها، دو بیتی ها، غزلیات‌، شكوائیه ها و ؟؟؟ تشریح و توصیف «منِ شاعر» هستند.
شاعران با سحر سخن خویش، این «من» و «خود» آدمی را آن چنان به تصویر كشیده اند كه با وجود تكرار شدن همواره دلپذیر مانده و طراوت و شادابی خود را از دست نداده است. خواه «منِ» عاطفی و مشخص باشد. یا «من» اجتماعی و ملی، آنگونه كه در حماسه ها می بینیم.
عرفان عمیق و پرمایه ادبیات فارسی از جمله آثار بزرگانی چون سنایی، عطار، مولوی و حافظ از توصیف «هست مطلق» و مظاهر صنع او سرشار است. این بخش از ادبیات جهان كم نظیر است و به همین جهت هر چه زمان می گذرد و جایگاه آن برتر و پذیرش جهانی آن وسیع تر و مطلوب تر می گردد. توصیف «اجتماع» و جلوه های آن همچون «وطن» ، «آزادی» «عدالت » و در ادبیات مشروطه ظهور یافته است. و امروز بیش از گذشته خود را می نمایاند و «ادبیات متعهد» ما مبتنی برآن است. 

درس 29 :

قصیده ی «بهار» سروده های شاعر تیره چشم روشن بین، رودكی سمرقندی (وفات 329) شاعر بزرگ عصر سامانی و پدر شعر فارسی است. شاعر دراین قصیده به توصیف یكی از مظاهر صنع الهی می پردازد. رودكی در این «توصیف» می كوشد خواننده را هر چه بیشتر به طبیعت نزدیك كند، زبان قصیده روان و ساده و از نمونه های خوب سبك خراسانی است.
وجود چنین توصیفاتی از طبیعت موجب شده است كه رودكی را «نابینای مادرزاد» ندانند. عقیده ی صاحب نظران این است كه رودكی بعداً نابینا شده است.
   بهار :

بیت 1 :
با گذشت خزان زرد و زمستان سراسر سپیدی، اینك بهار خرم با رنگ های گوناگون و بوی دل انگیز و آرامش و زیبایی خیره كننده آمده است.

بیت 2 :
جهان پیر (طبیعت در زمستان) باردیگر در فصل بهار جوان شده است، جا دارد كه انسان پیر نیز همراه با جوانی طبیعت جوان شود، احساس جوانی كند)

بیت 3:
در بهار،آسمان برای تسخیر زمین، لشكری آماده كرده است : ابر تیره ، لشكر زره پوش آسمان است. باد صبا كه ابرها را جابجا می كند، فرمانده ی این سپاه است.

بیت 4 :
برق آسمان، نفت انداز و رعد ، طبل زن لشكر اوست. من پیش از این جمعیت ها و سپاهان زیادی را دیده بودم اما نه این اندازه با شكوه و ترس آور.

بیت 5 :
در بهار به ابر بنگر كه چونه مثل انسانی سوگوار ، جامه ای تیره می پوشد و می گوید : به صدای رعد گوش كن ، ببین كه مانند عاشقی دردمند می نالد.

بیت 6 :
مثل مردی زندانی كه گاهگاهی از پشت سر نگاهبانش عبور می كند و خود را نشان می دهد. خورشید نیز گاه به گاه از میان ابرهای تیره ی بهاری چهره ی خود را نشان می دهد و زمین را گرم و روشن می كند.

بیت 7 :
برای مدتی طبیعت بیمار بود. اما اكنون در بهار ، به خاطر داروی معطر بوی یاسمن از بیماری و درد شفا یافت.

بیت 8 :
باران گاهگاهی می بارید و هوا را مثل بوی مشك، معطر می كرد. از باران آغشته بر برف گویی صحرا و دشت، حریر توری نازكی برسر درشت ؟

بیت 9 :
زمین بیش از این گنج همچون مروارید برف لبریز بود. اكنون در بهار از گنج گل های رنگارنگ انباشته و در همه ی جویهای باریك و خشك شده، آب جاری شد.

بیت 10 :
گل لاله ی سرخ از دو رو در میان كشتزار، مانند انگشتان عروسی كه با حنا رنگ شده، جلب نظر می كند.

بیت 11 :
بلبل از شوق بر سر شاخه های بید ترانه می خواند و سار از روی شاخه های درخت سرو، به او پاسخ می دهد.
   برف :

كمال الدین اصفهانی همچون پدرش جمال الدین شاعری پرمایه و برجسته است همان طور كه در تاریخ ادبیات خوانده اید، وی در خلق معانی تازه دستی توانا داشت از این رو به «خلاق المعانی» مشهور گردید.
این قصیده سرای بزرگ بیشتر به مدح خاندان صاعد اصفهانی، جلال الدین خوارزمشاه و اتابك سعد زنگی پرداخت و اواخر عمر را به غرامت و انزوا گذرانید. كمال الدین اصفهانی در سال 635 هجری به دست مغولان به قتل رسید. خلق مضامین جدید و علاقه به التزامات دشوار و آوردن ردیف های مشكل از ویژگیهای شعر اوست. این درس گزیده ای است از قصیده «برف»
   خودآزمایی و سؤالات مفهومی درس برف :
1 – باتوجه به ابیات زیر به پرسشها پاسخ دهید.
ناگه فتاد لرزه بر اطراف روزگار / از چه ؟ ز بیم تاختن ناگهان برف
گشتند ناامید همه جانور زجان / با جانِ كوهسار چو پیوست جان برف
الف – دو نمونه تشخیص( جان بخشی) را نشان دهید :

تاختنِ برف، جان كوهسار، جان برف    ب - «تكرار» آرایه ی كدام بیت است؟

بیت دوم، زیرا واژه ی «جان» چهاربار در آن یافت می شود.    2 – آتش به دست و پای فرومرد و بر حق است / مرغ شرر چگونه برد ز آشیان برف
الف – مفهوم «به دست و پای فرومردن» چیست؟

كنایه از بی حس و حركت شدن است.    ب - «نگاه شاعر «آتش» و «برف» به چه چیزهایی مانند شده اند؟

آتش به پرنده تشبیه شده و شعله های آن به بال پرنده برف نیز به آشیانه پرنده مانند شده است.    3 – از تیغ و مهر ناوك انجم خلاص یافت / این ابلق زمانه زبرگستوان برف
دربند كرد روی زمین را چو زال زر / بهمن به دست لشكر گیتی ستان برف
سیلاب ظلم او در هر دیوار می كند / خود رسم عدل نیست مگر در جهان برف؟
الف – معنی واژه های «ناوك»، «ابلق» و «برگستوان» چیست؟

ناوك: نوعی تیر كوچك است.
ابلق : دو رننگ ، سیاه و سفید در اینجا منظور روزگار است.
برگستوان : پوشش جنگی
   ب – منظور از «تیغ مهر» و «ناوك انجم» چیست‌؟

تابش نور خورشید و ستارگان    پ – واژه های مراعات نظیر و تشبیهات بیت اول را مشخص كنید:

تیغ، ناوك، ابلق و برگستوان همه یادآور میدان نبرد هستند.
مهر و انجم نیز مراعات نظیرند، تابش خورشید و نور ستارگان به شمشیر مانند شده، شب و روز به اسب سیاه و سفید و برف هم به پوشش جنگی شبیه شده است.
   ت – منظور از «او» در بیت سوم چیست یا كیست؟

منظور از «او» برف است، ضمناً بیت سوم آرایه ی تشخیص دارد    4 – دل تنگ و بینوا چو بطان بر كنار آب /خلقی نشسته ایم كران تا كران برف
گر قوتم بُدی ز پی قرص آفتاب / بر بام چرخ رفتمی از نردبان برف
الف – آرایه های «تضاد» ، «تشبیه» ، «استعاره» و «مراعات نظیر» را مشخص كنید.

در بیت اول ، مردم اندوهگین و تهی دست، به مرغابیهای گرسنه ی اجتماع كرده و در كنار آب بدون ماهی مانند شده اند. در بیت دوم هم برف به نردبان تشبیه شده است.
در بیت سوم «چرخ» استعاره است برای آسمان
«آفتاب و چرخ» و «نردبان و بام » با یكدیگر مراعات نظیرند.
   ب – نشانه ی دستور تاریخی بیت سوم چیست؟

نشانه ی ماضی استمراری در فعل های «بُدی» و «رفتمی» «ی» در پایان فعل است.  

خودآزمایی درس 29 :
1 – كلمه «شاید» از درس بهار (بیت دوم ) را با كلمه ی «شاید» در فارسی رایج امروز مقایسه و تفاوت معنایی آنها را بیان كنید.

«شاید» در شعر «بهار» سوم شخص مفرد از مصدر «شایستن» است. این واژه امروزه به این معنی متروك شده و تنها به معنی «ممكن است» و در نقش قید كاربرد دارد.

2 – شاعر در بیت هفتم درس بهار، درمان دردمندی روزگار را در چه دانسته است؟
در بوی خوش گل یاسمن

3 – در بیت نهم شعر بهار گنج استعاره از چیست؟
انبوه دانه های برف كه همچون مرواریدند.

4 – آرایه های بیت نهم درس برف را پیدا كنید و درباره آنها توضیح دهید.
با اشاره های «لشكركشی بهمن» و «دربند شدن زال» آرایه ی تلمیح پدید آمده است.
برف به لشكر تشبیه شده كه زمین را تسخیر می كند.
زمین پوشیده از برف نیز به زال زره كه سرانجام دربند شد – مانند شده است.
در تعبیر لشكر «گیتی سنان» برف ، اغراق كاملاً مشهود است.
واژه «بهمن ایهام تناسب دارد، زیرا دو معنی را به همراه دارد : یازدهمین ماه شمسی و نام پسر اسفندیار كه به خون خواهی پدرش كه به دست رستم كشته شده بود، خاندان زال زر را برانداخت و زال را به زندان آهنین دربند كرد. ضمناً در معنی اولی، با برف تناسب دارد و در معنی دوم، با دربند كردن زال

5 – شاعر اشباع شدن مردم را از برف چگونه به تصویر كشیده است؟
شاعر برف سنگین را مهمانی تصور كرده كه زیاد ماندنش مایه ی كسالت و دل زدگی شده است.

6 – دو نمونه طنز تلخ در شعر برف پیدا كنید:
بیت یازدهم : برف تنها غذای مردم بیچاره شده است.
بیت نوزدهم : اهل خانه ام به جای نوشیدنی صبحانه، برف آب شده جاری در ناودان را می نوشند و بیت آخر.

7 - «پیغام های سرد» كنایه از چیست؟
آه های پیاپی


درسی سی ام

فریدون مشیری (متولد 1305) از شعرایی است كه در هر دو حوزه سنتی و نیمایی شعر گفته است. در شعر مشیری روانی، سادگی و لطافت دیده می شود. او در بعضی سروده هایش به مسائل اجتماعی پرداخته است.
«گناه دریا» ، «تشنه طوفان» ، «نایافته» «ابر» ، «ابر و كوچه» «آه باران» و از «خاموشی» مجموعه هایی از سرود اوست. دعوت به جنب و جوش پیوستن به رستاخیز طبیعت شعر «شكوه رُستن» مشیری بخوبی مشاهده می شود.

خودآزمایی درس 30 :
1 – مولوی سنگ و خاك را نماد چگونه آدم هایی دانسته است؟

سنگ نماد كسانی است كه روح و روان آنها اثر پذیری و دگرگونی و رشد را از دست داده اند. «خاك» نماد فروتنی و تواضع است كه زمینه ساز رشد و كمال و سرسبزی روح آدمی است.

2 – مراد شاعر از كلمات «بیندیشیم» و «بیاموزیم» چیست؟
این است كه به پدیده ها از جمله بهار از سر تأمل و عبرت بنگریم تا دریابیم آنها چه پیامی برای ما دارند و چه درسی را به ما می آموزند.

3 – صور خیال بند اول شعر را استخراج كنید.
آرایه ی تشخیص – كه خود نوعی از «استعاره» است. ضمناً «سینه» مجاز از قلب است.

4 – از میان شعرای معاصر، چه كسانی نگاهی تازه و غیرسنتی به طبیعت دارند؟
نیما یوشیج، سلمان هراتی، مهدی اخوان ثالث، شفیعی كدكنی، قیصر امین پور، سهراب سپهری ....

    نوشته شده توسط:asal roohi

ویرایش:--

Miranda
یکشنبه 30 تیر 1398 06:59 ب.ظ
Just like the above mentioned, good fortune am situated
astronomical which you have gone out with or perhaps will probably meeting superstar “now
a” while residing in L.A. This time steps confused in a
lot along with for the most part envelops actor or actress,
video camera chaps, hide- article author, with the occupations
whom collect at this juncture to attempt to make it
adult. It's just something which incorporates the property involving Chicago.
http://www.ilcervellone.it/it/champions-quiz.html
جمعه 6 اردیبهشت 1398 11:55 ب.ظ
スーパーコピーブランド代引き後払い安全-ブランドコピー代引き国内発送
https://executiveholidays.com.mt/contact-us
جمعه 6 اردیبهشت 1398 11:54 ب.ظ
ロッレクススーパーコピー等のコピーブランド商品をご提供致します。国内最高級のルイヴィトンスーパーコピー品質
https://pkfslovo.ru/himchistka/
پنجشنبه 5 اردیبهشت 1398 10:35 ق.ظ
ロレックススーパーコピー、最高品質ロレックスコピー時計No.1工場直売です
http://www.hksaustralia.com.au/products
پنجشنبه 5 اردیبهشت 1398 10:34 ق.ظ
腕時計、財布など激安で買える!Gucciスーパーコピー、本物と同様です、非常に人気があります。
https://www.indian-coins.com/commemorativecoins/
پنجشنبه 5 اردیبهشت 1398 10:34 ق.ظ
ブランドスーパーコピー優良店偽物スーパーコピーブランドベルト販売優良店!
https://www.pnclinok.ru/index.php?option=com_virtuemart&page=
پنجشنبه 5 اردیبهشت 1398 10:34 ق.ظ
IWC時計コピーブランドコピー時計代引き通販専門店
https://www.highlandperthshire.org/easyblog
پنجشنبه 5 اردیبهشت 1398 10:34 ق.ظ
激安ブランドメンズ 服コピーメンズファッションコピー ,スーパーコピーブランド服高品質激安通販信用店
foot pain from shoes
سه شنبه 6 تیر 1396 08:07 ق.ظ
I write a leave a response each time I like a article on a site or if I have
something to contribute to the discussion. It's a result of the fire displayed in the article I looked at.
And on this post red love - گوهره عشق.
I was excited enough to drop a thought :-) I do have
a couple of questions for you if it's allright. Is it only me or does it look
like a few of the remarks come across like they are coming from brain dead people?
:-P And, if you are posting at other online social sites, I'd like to follow everything fresh you have
to post. Could you list every one of your shared sites
like your twitter feed, Facebook page or linkedin profile?
starlazusky.bravesites.com
سه شنبه 19 اردیبهشت 1396 03:37 ب.ظ
Inspiring quest there. What occurred after? Thanks!
BHW
پنجشنبه 31 فروردین 1396 11:40 ق.ظ
I'm not sure exactly why but this blog is loading very slow for me.
Is anyone else having this problem or is it a problem on my end?

I'll check back later on and see if the problem still exists.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آرشیو

آخرین پستها

نویسندگان

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

جستجو